Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hitchcock - 40%

Hitchcock - 40%

AH
AH
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film debu­tan­ta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dob­rý. Spíše by se, kdy­by to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom tele­viz­ní insce­na­ce. Nejen, že se pou­ze o pro­sto­ry v ate­li­é­rech, ale také o tom, že moc her­ců ve fil­mu nehra­je.

Hlavní posta­vu, tedy Alfreda Hitchcocka, hra­je Anthony Hopkins. Jeho man­žel­ku Helen Mirren. Tyto dvě hlav­ní posta­vy drží celý film nad vodou, ale bohu­žel to nějak, dle mne, nesta­čí. Anthony Hopkins je sice vel­ký herec, ale díky dohle­du reži­sé­ra a neu­mě­tel­ství mas­ké­rů jsem si říkal pou­ze to, že se nesna­ži­li až moc. Namaskovaná hla­va Anthony Hopkinse  má pokaž­dé troš­ku jiný tvar, a tak jsem viděl, že je to jenom namas­ko­va­ný herec, ne posta­va Alfreda Hitchcocka.

V herec­ké akci se sice Anthony Hopkins sna­ží o to, aby byl podob­ný slav­né­mu reži­sé­ro­vi. Ale v někte­rých akcích jsem si říkal, jest­li to má být něja­ká paro­die, nebo váž­ná věc.

Kdyby to měl být váž­ný živo­to­pis­ný film, tak by neměl být zleh­čo­va­ný humor­ný­mi slož­ka­mi a odbočka­mi, kte­ré by potře­bo­va­li psy­cho­a­na­lý­zu. Nevím, proč by mělo být ve fil­mu zob­ra­ze­no i psy­chic­ké roz­lo­že­ní Alfreda Hitchcocka, kdy se mu ve fil­mu čas od času zob­ra­zí hlav­ní posta­va romá­nu, dle kte­ré­ho natá­čí fil­mu. Asi chtě­jí tvůr­ci fil­mu uká­zat, že Alfred Hitchcock byl psy­chic­ky zni­če­ný, a hlav­ní posta­va jeho při­pra­vo­va­né­ho (Psycho) fil­mu mu až zasa­hu­je do živo­ta.

Spíše by bylo lep­ší, kdy­by se poda­ři­lo tvůr­cům nevy­u­ží­vat obra­zo­vé pro­střed­ky k zob­ra­ze­ní psy­chic­ké­ho roz­lo­že­ní posta­vy ve fil­mu. Já si osob­ně mys­lí, že jsou her­ci tak dob­ří, že není potře­ba dělat obra­zo­vé ujas­ně­ní ve sním­ku.

Režisér je nová­ček ve vel­kém fil­mu, a tak je to vidět. Několik věcí ve fil­mu je nedo­ta­že­no. Kvalita fil­mu tím­to kle­sá i když se her­ci sna­ží. Bohužel musím k fil­mu říct, že je to film na kte­rý snad­no zapo­me­nu, a tak celý film dopo­ru­ču­ji pou­ze k vel­kým fanouškům Alfreda Hitchcocka nebo Anthony Hopkinse.


Podívejte se na hodnocení Hitchcock na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19757 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72152 KB. | 22.04.2024 - 12:44:39