Kritiky.cz > Recenze knih > Kitchen & the City - kniha

Kitchen & the City - kniha

101146 1
101146 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Petra Davidová, food­blo­ger­ka, napsa­la dal­ší kuchař­ku a tady je z ní výtah. Je roz­dě­le­na na něko­lik kate­go­rií. Začíná se salá­ty, před­kr­my a pří­lo­hy. Je zde mno­ho zvlášt­nos­tí a neob­vyk­lých recep­tů, napří­klad krém z peče­ných kašta­nů. Kaštany se nej­čas­tě­ji kupu­jí na Vánoce během trhů a pak jsou lidé, kte­ří by je nepo­zře­li. Tento recept není ze zce­la slad­kých suro­vin. Na más­le se totiž musí zpě­nit cibu­le a česnek, pak se při­da­jí pokrá­je­né kašta­ny a bílé víno. Podusí se, zali­je­me zele­ni­no­vým výva­rem, oso­lí, ope­pří a vaří se půl hodi­ny. Následně se vše roz­mi­xu­je tyčo­vým mixé­rem a na závěr se při­li­je sme­ta­na, vše zno­vu krát­ce pova­řit a pak už jen podá­vat.

Druhá kate­go­rie jsou hlav­ní cho­dy. Tady je to dosti tra­dič­ní v drti­vé vět­ši­ně recep­tů. Například raj­ská nebo kopro­vá omáč­ka. Strašná spous­ta lidí má ke kop­ru obrov­ský odpor, ale je to obrov­ská ško­da, pro­to­že když se dob­ře při­pra­ví, je to pochout­ka. Tady je vel­mi leh­ká pří­pra­va. Na más­le se zpě­ní cibu­le, zaprá­ší hlad­kou mou­kou a udě­lá se svět­lá jíš­ka. Přilijte mlé­ko a na mír­ném pla­me­ni povař­te. Posléze se to sce­dí, při­li­je se sme­ta­na, oso­lí, dochu­tí octem a cuk­rem a na závěr se při­dá pose­ka­ný kopr. Už se nyní neva­ří a koprov­ka je hoto­vá.

Třetí oddíl oce­ní lidé, kte­ří mají rádi asij­ská jíd­la, pro­to­že o nich to bude. Asijská kuchy­ně j úpl­ně něco jiné­ho, než na co jsou lidé zvyklí v našich pod­mín­kách a jed­nou ze zají­ma­vos­tí je suši dort. Je tře­ba mít spe­ci­ál­ní rýži na suši, kte­rá se uva­ří pod­le návo­du. Do hor­ké rýže se vmí­chá ocet a nechá se vychlad­nout. Krevety se vho­dí do vrou­cí vody pova­řit na maxi­mál­ně tři minu­ty. Propláchnou se stu­de­nou vodou. Avokádo se zba­ví pec­ky, olou­pe a nakrá­jí na kos­tič­ky. Řasa nori se nastří­há na ten­ké prouž­ky. Majonézu smí­chá­te se sójo­vou omáč­kou a sri­ra­chou. Do kula­tých for­mi­ček se upě­chu­je rýže, narov­ná avo­ká­do a při­dá­te kre­ve­ty. Formičku sejme­te, posyp­te seza­mem a poka­pej­te ochu­ce­nou majoné­zou.

Předposlední kapi­to­lou jsou dezer­ty. Jestli chce někdo slo­žit vyso­kou ško­lu cuk­rář­ství, může si zku­sit Pavlovu, dort půvo­dem z Ruska. Tady je to ovšem tro­chu upra­ve­no nebo zmo­di­fi­ko­vá­no, jak kdo chce. V pod­sta­tě je to recept z vaječ­ných bíl­ků, dopl­ně­ný o kru­pi­co­vý cukr, bílý vin­ný ocet a kuku­řič­ný škrob. Pavlova, tedy ta kla­sic­ká, je poměr­ně vyso­ký dort, ale zde jsou to mini dor­tíč­ky, kte­ré se ješ­tě zdo­bí sme­ta­nou ke šle­há­ní a čer­s­tvým ovo­cem. Musí se sušit v trou­bě, což se dá doce­la dob­ře poka­zit, avšak se zku­še­nost­mi s peče­ním by se to mělo povést.

Závěrečnou kapi­to­lou jsou svát­ky. Jsou tu recep­ty z Velikonoc a Vánoc, ale i dost spe­ci­fic­ká spe­ci­a­li­ta – cuk­ro­ví pro naše psí hol­čič­ky. V pod­sta­tě jde o to, že je to slad­kost, kte­rou Petra Davidová čas­tu­je s rodi­nou své milo­va­né fen­ky Cathy a Eby. Patří tam v pod­sta­tě pět suro­vin – oves­né vloč­ky, tuňák v ole­ji, mrkev, kuku­řič­ná mou­ka a voda. Dá se říci, že se všech­no smí­chá, při­čemž to musí být tzv. na madě­ru, aby to vytvo­ři­lo hus­tou směs. Pak se z toho udě­lá těs­to, vyvá­lí se a vykrá­jí­te tva­ry, kte­ré se dají na plech a upe­čou v trou­bě.

Petra Davidová stvo­ři­la výběr recep­tů – 84. Jedná se o food­blo­ger­ku, kte­rá se ze spe­ci­a­li­za­ce asij­ské pře­tvo­ři­la na vše­o­bec­nou. Dá se vybrat hod­ně recep­tů, urči­tě dopo­ru­ču­ju jak pro­fe­si­o­nál­ním kucha­řům, tak i ama­té­rům či začá­teč­ní­kům. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 339 Kč zde.

 • Autor: Petra Davidová
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Grada
 • Datum vydá­ní: 5. 5. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […] Posted in Recenze knih
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […] Posted in Recenze knih
 • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
 • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
 • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
 • Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu28. června 2021 Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu Kati-e a její kamarádi, kteří jsou zároveň tým, jenž pomáhá mazlíčkům v nouzi, si zrovna pochutnávali na jahodách. Timi na jeden lok vypil láhev s limonádou a jejich pes Mop si hrál […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99620 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71897 KB. | 18.07.2024 - 12:36:21