Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Přátelé - Nejúspěšnější Sitcom posledních 30 let.

Přátelé - Nejúspěšnější Sitcom posledních 30 let.

Pratele
Pratele
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se v roce 1994 vysí­lal prv­ní díl diva­del­ní­ho seri­á­lu Friends (Přátelé) niko­ho nena­padlo, že se z něj za pou­hý půl rok vysí­lá­ní sta­ne nej­pro­dá­va­něj­ší diva­del­ní hra ve Spojených stá­tech, kte­rá byla poz­dě­ji zfil­mo­vá­na do dese­ti sérií z nichž kaž­dá měla 20–23 epi­zod.

Pro teh­dy začí­na­jí­cí i nezná­mé her­ce Davida Schwimmera – Rosse Gellera, Lisu Kudrow – Pheobe Buffay, Matthewa Perryho – Chandlera Binga, Jennifer Aniston – Rachel Green, Matta Le Blanca – Joeyho Tribbianiho a Courtny Cox – Monicu Gellerovou to byla život­ní šan­ce jak se pro­sa­dit. Hlavně pro Matta, jehož prv­ní „film“ byla pou­há rekla­ma! Nikoho z nich však nena­padlo že ten­to seri­ál jim změ­ní oprav­du celý život! Ale v rolích byly ze začát­ku oprav­du zmat­ky např. Courtny Cox měla původ­ně hrát Rachel, Monicu měla původ­ně hrát Winona Ryder a Chandler v podá­ní Matthewa Perryho měl být původ­ně Gay ale dob­ře že se tak nesta­lo pro­to­že poz­dě­ji se v seri­á­lu ože­ní s Monicou! V seri­á­lu se oběví mno­ho teh­dy zná­mých a dnes ješ­tě zná­měj­ších hvězd např. Alec Baldwin jako pří­tel Pheobe, nej­vět­ší opti­mis­ta na svě­tě, kte­rý obdi­vu­je osvět­le­ní chod­by nebo dáv­ko­vač talí­řů, nako­nec jí dojde že se s ním nedá vydr­žet! Ben Stiler jako pří­tel Rachel, Brad Pitt, Brooke Shields, Bruce Willis, David Arquette kte­rý si poz­dě­ji vzal Courtny Cox (ne v seri­á­lu) Courtny si ale nechtě­la změ­nit jmé­no jen na Arquette a tak se dnes jme­nu­je Courtny Cox Arquette, Danny de Vito jako 50 letý striptér, kte­rý se roz­pla­kal když mu Pheobe řek­la že je moc sta­rý na to aby dělal stripté­ra, Denise Richards, Elle McPherson, Freddie Prince Jr. Jako muž­ská chů­va Rossovi a Racheliny dce­ry Emmy, George Clooney, Gary Oldman, Susan Sarandon, Helen Hunt, Jean-Claude Van Damme, Charlie Sheen a mno­ho dal­ších.

Poslední epi­zo­da skon­či­la a skon­či­la radost­ně. Rachel měla jet do Paříže za novou pra­cí, ale potom co jí Ross vyznal lás­ku si to roz­mys­le­la a zůsta­la v Nev Yorku a vza­la si ho! Chandler s Monicou koneč­ně našli ado­p­tiv­ní mat­ku, kte­rá jim dá své dítě ale když jdou k poro­du dozví se že mís­to jed­no­ho dítě­te jsou v bři­še dvoj­ča­ta! Na štěs­tí se roz­hod­nou že si necha­jí obě a odstě­hu­jí se na před­měs­tí do Wermontu!

Pheobe si vez­me Mikea Henigenna, kte­ré­ho jí Joey doho­dil když měli ran­de nasle­po poz­dě­ji se s Mikem roz­hod­nou že spo­lu chtě­jí mít dítě! Joey jako jedi­ný zůsta­ne sám Ve svém malé bytě a roz­hod­ne se že se odstě­hu­je do Hollywoodu za svo­jí star­ší sestrou Ginou a začne se napl­no věno­vat své herec­ké kari­é­ře ale o tom je seri­ál Joey.

Joey má ale stá­le zaří­ze­ný jeden pokoj v domě Monici a Chandlera. Tři oso­by, kte­rým vdě­čí­me za ten­to seri­ál jsou David Crane, Marta Kauffman a Kevin Brigit na kte­ré­ho byla poz­dě­ji podá­na žalo­ba z toho že sexu­ál­ně obtě­žo­val Jenifer Aniston!


Photo © National Broadcasting Company (NBC)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07911 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72230 KB. | 24.04.2024 - 18:45:44