Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.

Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.

Zmameni
Zmameni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

To už tu mno­ho­krát bylo, že? Ale ne v podá­ní reži­sé­ra Vesnice a Šestého smys­lu a novo­do­bé­ho mis­tra horo­rů M. Night Shyamalana. Přestože jsou Znamení tro­chu opo­mí­je­na, roz­hod­ně bych je neo­zna­čil za špat­ný film.

A pro­to se nedá v pra­vém slo­va smys­lu mlu­vit o fil­mu o vetřel­cích z vesmí­ru. Jde tam totiž pri­már­ně o něco jiné­ho. Reverend Graham při­chá­zí o svou víru v Boha po tra­gic­ké smr­ti své man­žel­ky. Cítí to její smrt jako veli­kou nespra­ve­dl­nost, pově­sí rou­cho na hře­bí­ček a pro­hlá­sí, že už nikdy nepro­hlá­sí ani jed­nu mod­lit­bu. Na malé far­mě poté žije se svým synem, dce­rou a se svým mlad­ším bra­t­rem už poměr­ně spo­ko­je­ný život.

Jednoho dne se však začnou dít div­né věci. Zvířata se stá­va­jí neklid­ný­mi, děti sly­ši podiv­né roz­ho­vo­ry, v obi­lí se obje­ví kru­ho­vá zna­me­ní a zdá se, že se v lánu cosi hýbe. V noci se navíc obje­ví podiv­ná posta­va na stře­še. Co se děje? Přivolaná šeri­f­ka mar­ně hle­dá odpo­věď. Ta při­chá­zí z tele­vi­ze. Podobné kru­hy se obje­vu­jí po celém svě­tě. Je jich čím dál víc a nad mís­ty, kde kru­hy jsou, se v noci obje­vu­jí podiv­ná září­cí svět­la. Mimozemšťani? Pokud ano, tak proč vlast­ně při­chá­ze­jí? V míru, ane­bo se chys­ta­jí bojo­vat?


Ach jo, tak jsem popsal v krát­kos­ti začá­tek děje a jsem v kon­cích. Recenze na Shyamalanovy fil­my se mi pros­tě píší špat­ně. Stále mám strach, že pro­zra­dím něco víc, než se u recen­zí slu­ší („my nesmí­me ani nazna­čo­vat“). Jak jinak, když jde o horror s postup­ně tka­nou tíži­vou atmo­sfé­rou a stup­ňo­va­ným napě­tím. A pro­to konec vyře­ším otáz­kou pro čte­ná­ře: Co mys­lí­te, dojde opět na závěr k pře­kva­pi­vé­mu zvra­tu jako v jiných Shymalanových fil­mech?

Taky věří­te, že nic není náho­da? Jisté je, že na kon­ci Znamení do sebe všech­no obdi­vu­hod­ně zapad­ne. Málo naplat, jde o Shyamalanovou tra­dič­ně dob­ře udě­la­nou prá­ci. Je to horror, kte­rý chví­le­mi oprav­du děsí, ale záro­veň má urči­té posel­ství. Dobrou noc!


Podívejte se na hodnocení Znamení na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04726 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72280 KB. | 25.05.2024 - 10:57:38