Kritiky.cz > Profily osob > Anton Yelchin

Anton Yelchin

Yelcin
Yelcin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anton Viktorovich Yelchin (rus­ky Антон Викторович Ельчин, čes­kým pře­pi­sem Anton Viktorovič Jelčin; 11. břez­na 1989 Leningrad, Ruská SFSR – 19. červ­na 2016 Los Angeles, Kalifornie) byl ame­ric­ký herec rus­ké­ho půvo­du, zná­mý ztvár­ně­ním Kylea Reese, jed­né z hlav­ních rolí sci-fi Terminator Salvation (2009), a také posta­vou navi­gá­to­ra Pavla Čechova ve fil­mo­vé sérii Star Trek.

Kariéra

Narodil se v rus­kém Petrohrad (teh­dej­ším Leningradu) man­žel­ské­mu páru zná­mých pro­fe­si­o­nál­ních kra­so­brus­la­řů Irině a Viktorovi Jelčinovým. V dět­ství s nimi emi­gro­val do Spojených stá­tů ame­ric­kých. Vyrůstal v Los Angeles, kde pak také navště­vo­val Univerzitu Jižní Kalifornie.

Hrát začal na kon­ci 90. let 20. sto­le­tí, v tele­vi­zi i ve fil­mu se popr­vé obje­vil v roce 2000, jako deví­ti­le­tý ve fil­mu A Man Is Mostly Water nebo v 13. dílu 6. řady seri­á­lu Pohotovost.

O rok poz­dě­ji účin­ko­val v kri­mi­nál­ním thrille­ru Jako pavouk po boku Morgana Freemana nebo s Anthonym Hopkinsem v dra­ma­tu Srdce v Atlantidě pod­le před­lo­hy Stephena Kinga. V roce 2002 se obje­vil ve dvou dílech mini­sé­rie Uneseni z pro­duk­ce Stevena Spielberga.V letech 2004–2006 půso­bil v seri­á­lu Huff. V násle­du­jí­cích letech hrál ve fil­mech, jako jsou Nezapomenutelné dět­ství Davida Duchovnyho (2005), kri­mi­nál­ní thriller Alpha Dog (2006) nebo Charlie Bartlett (2007), v němž ztvár­nil titul­ní roli nezvla­da­tel­né­ho chlap­ce z boha­té rodi­ny.

Studio Paramount s reži­sé­rem J. J. Abramsem ho poslé­ze obsa­di­lo do role mla­dé­ho navi­gá­to­ra Pavla Čechova v nové fil­mo­vé ver­zi sci-fi Star Trek (2009).Téhož roku si zahrál také v dal­ší obno­ve­né sci-fi, Terminator Salvation (2009).

V roce 2011 se obje­vil i v nezá­vis­lém fil­mu Pan Bobr po boku Mela Gibsona a Jodie Fosterové, kte­rá jej i reží­ro­va­la. Milostný pár vytvo­řil s Felicity Jonesovou v roman­ci Zamilovaní (2011), kte­rý vyhrál Cenu vel­ké poro­ty na fes­ti­va­lu Sundance. Společnost DreamWorks ho uved­la v rema­ku upír­ské­ho horo­ru Noc hrů­zy (2011) a Sony vyu­ži­la jeho hla­su pro posta­vu Nešiky v ani­mo­va­ných rodin­ných kome­di­ál­ních pří­bě­zích Šmoulové (2011) i Šmoulové 2 (2013).

Objevil se po boku Tildy Swintonové a Toma Hiddlestona v upír­ském dra­ma­tu Jima Jarmushe Přežijí jen milen­ci (2013), téhož roku násle­do­va­lo i pokra­čo­vá­ní sci-fi Star Trek: Do tem­no­ty (2013; Pavel Čechov).Roku 2014 v roli Quentina zalo­žil spo­lu s Billym Crudupem pís­nič­kář­ské duo Rudderless v nezá­vis­lém sním­ku Bez kor­mi­d­la, zatím­co o rok poz­dě­ji hrál v punk-rockové kape­le v thrille­ru Green Room (2015).

Jednu z posled­ních rolí si Yelchin zahrál ve fil­mu Star Trek: Do nezná­ma, kte­rý byl při­pra­ven k uve­de­ní do kin až po jeho smr­ti. Obsazen byl také do chys­ta­né adap­ta­ce Stephena Kinga, dese­ti­díl­né mini­sé­rie Mr. Mercedes.

V nedě­li 19. červ­na 2016 zemřel při nešťast­né auto­ne­ho­dě ve věku 27 let.[2] Přirazilo ho vlast­ní auto na prud­ké pří­jez­do­vé ces­tě jeho domu ve Studio City, v San Fernando Valley.[7][6]


Detaily o článku Anton Yelchin


Foto

Popis
English: Actor Anton Yelchin at the Festival Du Cinema Americain De Deauville 2011.
Datum
Zdroj Anton Yelchin
Autor Philippe Berdalle

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19822 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71915 KB. | 22.07.2024 - 22:17:32