Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Film Zaslíbená země s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli natočený v Praze bude soutěžit na filmovém festivalu v Benátkách

Film Zaslíbená země s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli natočený v Praze bude soutěžit na filmovém festivalu v Benátkách

Foto: Nordisk Film Den.
Foto: Nordisk Film Den.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zaslíbená země (Bastarden), dán­ské his­to­ric­ké dra­ma s Madsem Mikkelsenem v hlav­ní roli, kte­ré se v roce 2022 natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech České repub­li­ky, se bude hrát v sou­tě­ži letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách, kte­rý se koná od 30. srp­na do 8. září, pro­zra­di­li ten­to týden orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu.

Film Zaslíbená země, kte­rý reží­ro­val Nikolaj Arcel, pro­šel během natá­če­ní něko­li­ka změ­na­mi názvu v ang­lič­ti­ně, původ­ně se jme­no­val King’s Land a poté The Bastard. Vypráví sku­teč­ný pří­běh dán­ské­ho vojá­ka a obje­vi­te­le Ludviga Kahlena, kte­rý v polo­vi­ně 17. sto­le­tí pro­zkou­má­val a kul­ti­vo­val divo­ké dán­ské Jutsko, jež dnes tvo­ří pře­váž­nou část země.

V hlav­ní roli slav­né­ho dán­ské­ho obje­vi­te­le se před­sta­ví Mikkelsen. Ve fil­mu Země zaslí­be­ná hra­jí spo­lu s ním Amanda Collin (Vychováváni vlky), Magnus Krepper (Srdcová krá­lov­na), Simon Bennebjerg (Borgen), Gustav Lindh (Seveřan), Kristine Kujath Thorp (Ninjababy), Morten Hee Andersen (Margrete: Královna seve­ru), Jacob Lohmann (Jezdci spra­ve­dl­nos­ti) a Felix Kramer (Temno).

Mads Mikkelsen in The Promised Land (2023)
Mads Mikkelsen in The Promised Land (2023) - Foto: Nordisk Film Den.

80. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách je nabi­tý a film Země zaslí­be­ná bude mít v boji o hlav­ní ceny sil­nou kon­ku­ren­ci. Mezi 23 titu­ly, kte­ré se letos v Benátkách utka­jí, jsou i novin­ky Davida Finchera (Zabiják), Yorgose Lanthimose (Bídníci), Michaela Manna (Ferrari), Avy DuVernay (Počátek), Bradleyho Coopera (Maestro), Luca Bessona (Dogman) a Sofie Coppoly (Priscilla).

Na MFF v Benátkách 2023 se bude v sou­tě­ži hrát také čes­ký kopro­dukč­ní sní­mek Zelená hra­ni­ce, kte­rý vyprá­ví o uprchlí­cích na polsko-běloruské hra­ni­ci a kte­rý reží­ro­va­la Agnieszka Holland.

Nové fil­my Woodyho Allena (Coup de Chance) a Romana Polanského (Palác) se na benát­ském fes­ti­va­lu budou hrát také, i když mimo sou­těž.

Mads Mikkelsen and Simon Bennebjerg in The Promised Land (2023)
Mads Mikkelsen and Simon Bennebjerg in The Promised Land (2023) - Foto: Nordisk Film Den.

Přestože film Zaslíbená země čelí v Benátkách tvr­dé kon­ku­ren­ci, má vyso­ký kre­dit. Historické dra­ma Královská afé­ra reži­sé­ra Arcela z roku 2012, kte­ré se natá­če­lo také v České repub­li­ce, zís­ka­lo nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.

V České repub­li­ce se Země zaslí­be­ná natá­če­la mimo jiné v Jaroměřicích v Pardubickém kra­ji, Ralsku u Liberce, Libochovicích v Ústeckém kra­ji a na Zvánovickém poto­ce ve střed­ních Čechách.

Hvězdný Mikkelsen byl údaj­ně během natá­če­ní v České repub­li­ce vel­kým fanouš­kem praž­ské korej­ské kuchy­ně a něko­li­krát poobědval na korej­ském gri­lu v cen­t­ru měs­ta.

Podle dis­tri­bu­to­ra Film Europe bude mít Země zaslí­be­ná pre­mi­é­ru v čes­kých kinech na začát­ku roku 2024 poté, co se po benát­ské pre­mi­é­ře dočká v září uve­de­ní v Dánsku


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Zaslíbená země na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77522 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71839 KB. | 29.02.2024 - 04:47:19