Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Film Zaslíbená země s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli natočený v Praze bude soutěžit na filmovém festivalu v Benátkách

Film Zaslíbená země s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli natočený v Praze bude soutěžit na filmovém festivalu v Benátkách

Foto: Nordisk Film Den.
Foto: Nordisk Film Den.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zaslíbená země (Bastarden), dán­ské his­to­ric­ké dra­ma s Madsem Mikkelsenem v hlav­ní roli, kte­ré se v roce 2022 natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech České repub­li­ky, se bude hrát v sou­tě­ži letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách, kte­rý se koná od 30. srp­na do 8. září, pro­zra­di­li ten­to týden orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu.

Film Zaslíbená země, kte­rý reží­ro­val Nikolaj Arcel, pro­šel během natá­če­ní něko­li­ka změ­na­mi názvu v ang­lič­ti­ně, původ­ně se jme­no­val King’s Land a poté The Bastard. Vypráví sku­teč­ný pří­běh dán­ské­ho vojá­ka a obje­vi­te­le Ludviga Kahlena, kte­rý v polo­vi­ně 17. sto­le­tí pro­zkou­má­val a kul­ti­vo­val divo­ké dán­ské Jutsko, jež dnes tvo­ří pře­váž­nou část země.

V hlav­ní roli slav­né­ho dán­ské­ho obje­vi­te­le se před­sta­ví Mikkelsen. Ve fil­mu Země zaslí­be­ná hra­jí spo­lu s ním Amanda Collin (Vychováváni vlky), Magnus Krepper (Srdcová krá­lov­na), Simon Bennebjerg (Borgen), Gustav Lindh (Seveřan), Kristine Kujath Thorp (Ninjababy), Morten Hee Andersen (Margrete: Královna seve­ru), Jacob Lohmann (Jezdci spra­ve­dl­nos­ti) a Felix Kramer (Temno).

Mads Mikkelsen in The Promised Land (2023)
Mads Mikkelsen in The Promised Land (2023) - Foto: Nordisk Film Den.

80. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách je nabi­tý a film Země zaslí­be­ná bude mít v boji o hlav­ní ceny sil­nou kon­ku­ren­ci. Mezi 23 titu­ly, kte­ré se letos v Benátkách utka­jí, jsou i novin­ky Davida Finchera (Zabiják), Yorgose Lanthimose (Bídníci), Michaela Manna (Ferrari), Avy DuVernay (Počátek), Bradleyho Coopera (Maestro), Luca Bessona (Dogman) a Sofie Coppoly (Priscilla).

Na MFF v Benátkách 2023 se bude v sou­tě­ži hrát také čes­ký kopro­dukč­ní sní­mek Zelená hra­ni­ce, kte­rý vyprá­ví o uprchlí­cích na polsko-běloruské hra­ni­ci a kte­rý reží­ro­va­la Agnieszka Holland.

Nové fil­my Woodyho Allena (Coup de Chance) a Romana Polanského (Palác) se na benát­ském fes­ti­va­lu budou hrát také, i když mimo sou­těž.

Mads Mikkelsen and Simon Bennebjerg in The Promised Land (2023)
Mads Mikkelsen and Simon Bennebjerg in The Promised Land (2023) - Foto: Nordisk Film Den.

Přestože film Zaslíbená země čelí v Benátkách tvr­dé kon­ku­ren­ci, má vyso­ký kre­dit. Historické dra­ma Královská afé­ra reži­sé­ra Arcela z roku 2012, kte­ré se natá­če­lo také v České repub­li­ce, zís­ka­lo nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.

V České repub­li­ce se Země zaslí­be­ná natá­če­la mimo jiné v Jaroměřicích v Pardubickém kra­ji, Ralsku u Liberce, Libochovicích v Ústeckém kra­ji a na Zvánovickém poto­ce ve střed­ních Čechách.

Více na Kritiky.cz
Microsoft stále nemá dost a ještě by rád plně na svou... Microsoft stále nemá dost a ještě by rád plně na svou stranu získal studia Asobo Studio (A Pl...
Suspiria (2018) Luca Guadagnino je nepochybně talentovaný Italský režisér, ale jeho předešlá tvorba se sklá...
Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich? Mobilní telefon je součástí lidského já. Psychologové dokonce tvrdí, že psychické mantinel...
Předběžný přístup Baldur’s Gate III se bude prodávat... Předběžný přístup Baldur's Gate III se bude prodávat rovnou za plnou cenu, tedy €60 (1 582 ...
Komiks 42 ...

Hvězdný Mikkelsen byl údaj­ně během natá­če­ní v České repub­li­ce vel­kým fanouš­kem praž­ské korej­ské kuchy­ně a něko­li­krát poobědval na korej­ském gri­lu v cen­t­ru měs­ta.

Podle dis­tri­bu­to­ra Film Europe bude mít Země zaslí­be­ná pre­mi­é­ru v čes­kých kinech na začát­ku roku 2024 poté, co se po benát­ské pre­mi­é­ře dočká v září uve­de­ní v Dánsku


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Zaslíbená země na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13411 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69683 KB. | 01.12.2023 - 06:29:36