Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %

Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %

XFiles
XFiles
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jsme si zvyk­li na nová Akta X. Prvních 9 řad se v tele­vi­zi pořád opa­ku­je a 10. byla uve­de­na před dvě­ma lety. Producenti se roz­hod­li pro dal­ší sérii, ten­to­krát dese­ti­díl­nou, a tak se zno­va vrhá­me do pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­nech, glo­bál­ním spik­nu­tí a samo­zřej­mě o dal­ších věcech, kte­ré bychom měli v Aktech X oče­ká­vat.

První díl nové sezó­ny nás zno­va vrhá do pří­bě­hu vel­ké­ho spik­nu­tí. V posled­ním díle před­cho­zí řady jsme opus­ti­li hlav­ní hrdi­ny při mimo­zem­ském úno­su. A tak jsme oče­ká­va­li, že bude­me v pří­bě­hu pokra­čo­vat. Akta X ale nejsou o vyře­še­ní všech pří­bě­hů, ale o tom, jak se postup­ně kou­sek po kous­ku malin­ko odha­lu­jí a dal­ší téma­ta k pře­mýš­le­ní se samo­zřej­mě obje­ví.

První díl nás zno­vu vrh­ne do nepro­bá­da­né­ho téma­tu, ne vše, co pro­běh­lo v před­cho­zím díle, je sku­teč­ně oprav­do­vé a sta­lo se. Jedná se samo­zřej­mě o pří­běh hlav­ní dvo­ji­ce, ale krát­ký pří­běh o obje­vo­vá­ní nových poznat­ků, něko­li­ka vraž­dách o tajem­ném syn­di­ká­tu, není tím pra­vým, co jsem čekal.

Už to nejsou kla­sic­ké epi­zo­dy, ale začí­na­jí být pře­kom­bi­no­va­né. Prostě se tvůr­ci poma­lu sna­ží čím dál víc jít až na dřeň pro­blé­mu a kom­pli­ko­va­nos­ti všech kon­spi­ra­cí.

Na dneš­ním dílu se oprav­du scé­náris­té vyřá­di­li, aby odkry­li část nevy­ře­še­ných věcí, ale bohu­žel se nám nasky­tl pří­běh, kte­rý je pro vět­ši­nu divá­ků zkla­má­ním.

Je vidět, že se po úspě­chu před­cho­zí sezó­ny tvůr­ci roz­hod­li pří­běh ješ­tě více kom­pli­ko­vat, vrá­tit ješ­tě více zná­mých tvá­ří, aby si moh­li zahrát i her­ci, kte­ří se v žád­ných dal­ších seri­á­lech moc neob­je­vo­va­li.

David Duchovny, Gillian Anderson a Mitch Pileggi jsou hlav­ní troj­ka, ta nej­dů­le­ži­těj­ší. Na nich celá Akta X sto­jí, ale o dopl­ně­ní o Chrise Owense (Jeffrey Spender) moc nesto­jí­me.

Myslím si, že celá dese­ti­díl­ná série bude hlav­ně o pře­kom­bi­no­va­nos­ti záple­tek a hlav­ně o hro­ma­dě cameí her­ců, kte­ré jsme mno­ho řad seri­á­lu nevi­dě­li.

Bohužel je epi­zo­da My Struggle III vel­kým zkla­má­ním, a tak dávám pou­ze 60 %.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01391 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72331 KB. | 14.06.2024 - 21:38:30