Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jen vraždy v budově: Meryl Streep se objeví v nové řadě

Jen vraždy v budově: Meryl Streep se objeví v nové řadě

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Během cere­mo­ni­á­lu udí­le­ní Oscarů byla odvy­sí­lá­na prv­ní ukáz­ka tře­tí série kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Jen vraž­dy v budo­vě. Ukázka odha­li­la roli hos­tu­jí­cí hvězdy a drži­tel­ky Oscara Meryl Streep v nové řadě, kte­rá zazá­ří po boku stá­va­jí­cích hlav­ních před­sta­vi­te­lů Steve Martina, Martina Shorta a Seleny Gomez.

Jen vraž­dy v budo­vě sle­du­je tři oby­va­te­le luxus­ní­ho newy­or­ské­ho čin­žov­ní­ho domu, kte­ří jsou posed­lí sku­teč­ný­mi vraž­da­mi a doku­men­tu­jí svá odha­le­ní v popu­lár­ním pod­cas­tu. Jejich pát­rá­ní je však kom­pli­ko­vá­no vlast­ní­mi lže­mi a stra­chem z minu­los­ti. S kaž­dým pří­pa­dem odha­lu­jí stá­le více tajem­ství spo­je­ných s jejich budo­vou na Upper West Side.

Seriál byl vytvo­řen Steve Martinem a Johnem Hoffmanem, kte­ří také půso­bi­li jako výkon­ní pro­du­cen­ti spo­lu s Martinem Shortem, Selenou Gomez, Danem Fogelmanem a Jessem Rosenm. Výrobu zajiš­ťu­je spo­leč­nost 20th Television, kte­rá pat­ří do sku­pi­ny Disney Television Studios. Jen vraž­dy v budo­vě je vel­mi oblí­be­ným kome­di­ál­ním seri­á­lem, kte­rý se těší stá­le ros­tou­cí popu­la­ri­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,71541 s | počet dotazů: 7197 | paměť: 75239 KB. | 29.02.2024 - 11:00:07