Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tento týden se v centru Prahy natáčejí hlavní akční scény filmu „Ballerina“

Tento týden se v centru Prahy natáčejí hlavní akční scény filmu „Ballerina“

Photo © 20th Century Studios
Photo © 20th Century Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ballerina, spin-off Johna Wicka s Anou de Armas a Keanu Reevesem v hlav­ních rolích, se opět natá­čí v Praze.Tento týden a začát­kem příští­ho týd­ne se v cen­t­ru měs­ta natá­če­jí dvě hlav­ní sek­ven­ce a natá­če­ní skon­čí začát­kem úno­ra.

Ballerina se v Praze a oko­lí České repub­li­ky natá­čí od lis­to­pa­du, ale během vánoč­ních svát­ků si dala krát­kou pře­stáv­ku. Začátkem toho­to měsí­ce se natá­če­ní obno­vi­lo na Moravě a poté se vrá­ti­lo zpět do Prahy.

Do 26. led­na se Ballerina natá­čí v oblas­ti Starého Města u ruš­né Dlouhé uli­ce v cen­t­ru Prahy. Úsek Dlouhé mezi Rybnou a Masnou je uza­vřen pro par­ko­vá­ní, stej­ně jako oblas­ti blíz­kých ulic Haštalská, Haštalské náměs­tí, Kozí, Rybná a Masná. Náhradní par­ko­vá­ní pro rezi­den­ty je zajiš­tě­no na okol­ních par­ko­viš­tích a v gará­žích.

Od 29. led­na do 1. úno­ra bude v oko­lí praž­ské­ho Národního diva­dla pro­bí­hat natá­če­ní fil­mu Balerína. Části ulic Divadelní, Ostrovní a Národní budou uza­vře­ny pro par­ko­vá­ní i dopra­vu a v mís­tě se budou roz­mis­ťo­vat fil­mo­vé jed­not­ky.

Před dvě­ma lety se ve stej­né oblas­ti natá­če­ly také čás­ti mar­ve­lov­ské­ho fil­mu Sokol a Zimní voják.

Hvězda fil­mu John Wick Keanu Reeves byl sice během natá­če­ní fil­mu Ballerina zpo­čát­ku v Praze, ale po něko­li­ka týd­nech ji opus­til a zdá se, že se do čes­ké met­ro­po­le už nevrá­til.

Kromě Reevese a Any de Armas v hlav­ní roli se v Ballerině obje­ví také Norman Reedus, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Anjelica Huston, Ian McShane a Lance Reddick.

Hvězda Ana de Armas nedáv­no vystou­pi­la v pořa­du The Tonight Show with Jimmy Fallon a krát­ce s Reevesem poho­vo­ři­la o natá­če­ní akč­ních scén v Praze.

Dvě sek­ven­ce natá­če­né v Praze ten­to a začát­kem příští­ho týd­ne by moh­ly být posled­ní­mi vel­ký­mi scé­na­mi natá­če­ný­mi pro film Ballerina, jehož natá­če­ní v České repub­li­ce by mělo skon­čit 5. úno­ra. Natáčení Balleriny koor­di­no­va­la míst­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Czech Anglo Productions, kte­rá se v Praze posta­ra­la i o nedáv­né natá­če­ní fil­mu Vrána.

Režisérem fil­mu Ballerina je Len Wiseman (Underworld, Total Recall, Live Free or Die Hard) pod­le scé­ná­ře Shaye Hattena, Emeralda Fennella (Nadějná mla­dá žena) a reži­sé­ra. Chad Stahleski, reži­sér Johna Wicka, Basil Iwanyk a Erica Lee pat­ří mezi pro­du­cen­ty fil­mu.

Vesmír Johna Wicka se rych­le roz­ši­řu­je: John Wick 4 vstou­pí do svě­to­vých kin 23. břez­na a film The Continental s Melem Gibsonem a Colinem Woodellem v hlav­ních rolích se obje­ví na stre­a­mo­va­cích služ­bách ješ­tě letos.

Oficiální datum pre­mi­é­ry fil­mu Ballerina zatím neby­lo sta­no­ve­no, ale pre­mi­é­ru spin-offu Johna Wicka oče­ká­vej­te na začát­ku roku 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39972 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71817 KB. | 29.02.2024 - 00:18:49