Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z.

Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z.

Rychle02
Rychle02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Recenze prv­ní­ho dílu je za námi, pojď­me nyní nakouk­nout pod kapo­tu a sub­jek­tiv­ně zhod­no­tit vol­né pokra­čo­vá­ní. A že vol­né je oprav­du ve všech smě­rech – zůsta­la jen jedi­ná posta­va z před­cho­zí­ho dílu, a sice Brian O’Connor, kte­rý i ten­to­krát bude půso­bit coby poli­cií nastr­če­ný špi­on. Zbytek se doce­la razant­ně změ­nil.

Film je barev­něj­ší, rych­lej­ší, šíle­něj­ší, a bohu­žel také pro­špi­ko­va­ný nespoč­tem trap­ných hlá­šek, kte­rý­mi se jezd­ci během závo­dů do sebe navá­ží. A to musím bohu­žel vytknout vel­mi důraz­ně, neboť těch rych­lých stři­hů s pohle­dem do obli­če­je, kte­rý pro­ná­ší rádo­by vtip­nou hláš­ku na adre­su své­ho sou­pe­ře, je tam více, než závo­dů samot­ných a mě osob­ně to vel­mi ruši­lo a kazi­lo dojem z cel­ko­vé­ho výsled­ku.

Tento film je zvlášt­ní tím, že ani mé sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní zce­la přes­ně neví, jest­li někte­rým aspek­tům, kte­rý­mi se od své­ho před­chůd­ce odli­šu­je, hod­no­ce­ní při­dat nebo ubrat. Například ta výše zmí­ně­ná barev­nost. Ve dru­hém díle jsou všech­na auta o tolik barev­něj­ší a výraz­něj­ší, že to hra­ni­čí až s kýčo­vi­tos­tí. Všechny dámy a sleč­ny o tolik zvlášt­ně­ji oble­če­ny, že to opět hod­no­ce­ní fil­mu asi spí­še sra­zí, než vylep­ší. A všech­ny závo­dy tak zdra­ma­ti­zo­vá­ny, že to mís­ty půso­bí oprav­du hod­ně papun­de­klo­vě.

A co je nej­hor­ší? Tyrese Gibson, i když sem tam pro­ne­se poměr­ně vtip­nou hláš­ku, či pro­ve­de něja­kou pove­de­nou lum­pár­nu, je oprav­du jen vel­mi sla­bou náhra­dou za Vina Diesela, kte­rý v dru­hém díle oprav­du citel­ně chy­bí. A zástup­ci poli­cej­ních slo­žek? Ti jsou v tom­to díle ješ­tě více otrav­něj­ší než před tím a svý­mi způ­so­by si neza­da­jí s ostat­ní­mi zápo­rá­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Webový projekt Zapisuji.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50631 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72398 KB. | 29.02.2024 - 22:37:52