Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %

Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %

Photo © Home Box Office (HBO
Photo © Home Box Office (HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Od nato­če­ní prv­ních dílů seri­á­lu Hra o trů­ny uply­nu­lo již mno­ho let. Rod Draka pokra­ču­je čtvr­tým dílem, tak­že může­me jít dál a porov­nat novou a sta­rou sérii.

Hra o trů­ny byla sku­teč­ně o postup­ném vyprá­vě­ní pří­bě­hu, kde čas ply­nul den za dnem. Rod Draka se bohu­žel zabý­vá jed­not­li­vý­mi epi­zo­da­mi v rodo­vé linii slav­né Daenerys.

Tentokrát se zamě­ří­me na pří­běh krá­lo­vy dce­ry a bra­t­ra. Hlavními intri­ká­ny jsou Rhaenyra a její strýc Daemon. V hlav­ním síd­le krá­lov­ství oba zaži­jí sku­teč­ný pří­běh, kte­rý vyvo­lá pohy­by v krá­lov­ské radě.

Rhaenyra je ve správ­ném věku, kdy se o ni zají­ma­jí růz­ní lor­di. Členové vlád­nou­cích rodů z celé­ho kon­ti­nen­tu. A jako správ­ná puber­ťač­ka neví, co s nový­mi „hor­mo­ny“.

Scénáristé už bohu­žel nevě­dí, co napsat. Celý díl je bohu­žel jen o tom, že Rhaenyra má mno­hem lep­ší život než její otec, kte­rý pro své krá­lov­ství zvo­lil špat­né řeše­ní. Oženil se s man­žel­kou své­ho poboč­ní­ka, kte­rý mu „vnu­til“ dce­ru, aby byla nej­blí­že jeho krá­li. Alicent je dobrou pří­tel­ky­ní krá­lo­vy dce­ry Rhaenyry, tak­že je jas­né, že to nebu­de nic dob­ré­ho.

Tentokrát si neu­ži­je­me žád­né dra­hé scé­ny s dra­ky, pou­ze tem­né scé­ny, kde se řeší poli­ti­ka nebo sex. Tato část se mi vůbec nelí­bi­la, čekal jsem více akce, ale co, byla to výpl­ňo­vá část, kte­rá by měla pokra­čo­vat dal­ší­mi díly.

Je ale prav­da, že herec­ké výko­ny povy­šu­jí ten­to nud­ný kou­sek na vyš­ší úro­veň. Hlavní hvězdou celé série je Milly Alcock, kte­rou bohu­žel v dal­ších dílech nahra­dí Emma D’Arcy. To se bohu­žel sta­ne i Alicent Hightower. Herečku Emily Carey nahra­dí Olivia Cooke.

Nevím, jest­li je dob­rý nápad, aby se v růz­ných posta­vách stří­da­lo něko­lik here­ček. Chápu to u postav, kte­ré v prů­bě­hu seri­á­lu stár­nou o desít­ky let, ale u postav, kte­ré v prů­bě­hu seri­á­lu stár­nou jen o jed­not­ky let, je to napros­tá „zvrh­lost“.

Nesmíme také zapo­mí­nat, že jedi­né posta­vy, kte­ré mění her­ce, jsou žen­ské posta­vy, tedy jejich part­ne­ři, milen­ci.... hra­jí ti samí her­ci.

Naneštěstí musím dát dneš­ní­mu dílu pou­ze hod­no­ce­ní 40 %.

PS: Bohužel už to ani není Hra o trů­ny, nevi­dí­me žád­nou krev, žád­ný sex, bra­dav­ky, penis.... Jde o to, aby se lidé moh­li dívat a nevi­dě­li nic zaká­za­né­ho...


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56772 s | počet dotazů: 251 | paměť: 75104 KB. | 19.04.2024 - 01:40:41