Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - Epizoda 12: Nečekané momenty a dramatické zvraty

Survivor - Epizoda 12: Nečekané momenty a dramatické zvraty

Foto:TV Nova s.r.o.
Foto:TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Voyo odvy­sí­la­lo dva­nác­tou epi­zo­du pořa­du Survivor Česko & Slovensko, kte­rá při­nes­la něko­lik neče­ka­ných momen­tů a dra­ma­tic­kých zvra­tů.

Odhalení Skrytých Výhod

Nikola odha­li­la skry­tou výho­du, kte­rou zís­ka­la na auk­ci v podo­bě mísy s pop­cor­nem. Strategickou výho­du z auk­ce si odnes­la i Yenifer, což může mít vliv na dal­ší vývoj hry před slou­če­ním kme­nů.

Souboj o Imunitu

V sou­tě­ži o kme­no­vou imu­ni­tu zví­tě­zi­li Titáni a indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu zís­kal Bandurko. Lovci začí­na­jí ztrá­cet trpě­li­vost s Jackem a uva­žu­jí o jeho odstra­ně­ní.

Nečekané Odstoupení

Na kme­no­vé radě Jakub neče­ka­ně odstu­pu­je ze hry kvů­li zra­ně­ní.

Plány a Intriky

Následující den Nikola odha­lu­je skry­tou výho­du zís­ka­nou na auk­ci a plá­nu­je ji vyu­žít s Janou a Ivou. Yenifer odha­lu­je svou skry­tou výho­du před ostat­ní­mi a plá­nu­je její pou­ži­tí tak, aby bylo pro všech­ny pře­kva­pe­ním.

Rozhodnutí o Imunitě

Ve sra­zu kme­nů se deba­tu­je o dal­ším sou­bo­ji o imu­ni­tu, kte­rý nako­nec vyhrá­va­jí Titáni. Lovci tak musí vybrat dal­ší­ho čle­na, kte­rý půjde do vyřa­zo­va­cí­ho due­lu.

Diskuse a Spekulace

Po sou­bo­ji se roz­ho­řu­je deba­ta o Jackovi a jeho údaj­ném zra­ně­ní, kte­ré mno­zí pova­žu­jí za vykon­stru­o­va­né.

Plány a Intriky II

V Titánech se pokou­ší Radek vytvo­řit ali­an­ci, ale bez úspě­chu. Yenifer pro­zra­zu­je o skry­tých výho­dách Veroniky a Piráta.

Rozhodnutí na Kmenové Radě

Na kme­no­vé radě se roz­ho­du­je o dal­ším účast­ní­ko­vi due­lu, kte­rým se nako­nec stá­vá Jack.

Souboj a Odchod

Po sou­bo­ji Filip opouš­tí sou­těž, při­zná­va­jíc, že tou­ha po domo­vě byla sil­něj­ší než přá­ní hrát dál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11207 s | počet dotazů: 245 | paměť: 73757 KB. | 28.05.2024 - 02:49:44