Kritiky.cz > Profily osob > Survivor - Barbora Jánová

Survivor - Barbora Jánová

Janova
Janova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Barbora Jánová (* 18. srp­na 1989 Benešov) je čes­ká hereč­ka, dra­ma­tur­gy­ně a pro­dukč­ní. Věnuje se diva­dlu, tele­viz­ním seri­á­lům, fil­mům a rekla­mě.

Život

Do svých 18 let vyrůs­ta­la ve Vlašimi, kde vystu­do­va­la ZŠ Vorlina. Navštěvovala Základní umě­lec­kou ško­lu Vlašim, kde půso­bi­la v týmu Mažoretek ZUŠ Vlašim. Poté, co ji nepři­ja­li ke stu­diu herec­tví na kon­zer­va­to­ři, vystu­do­va­la obchod­ní aka­de­mii se zamě­ře­ním na eko­no­mi­ku a pod­ni­ká­ní. Následně po matu­ri­tě čty­ři roky pra­co­va­la jako úřed­ni­ce v Centru soci­ál­ních slu­žeb v Praze. Zároveň dva roky stu­do­va­la soci­ál­ní a medi­ál­ní komu­ni­ka­ci na Univerzitě J. A. Komenského, děla­la asi­s­tent­ku režie v České tele­vi­zi, koor­di­ná­tor­ku fes­ti­va­lu Mental Power Prague Film Festival a spo­lu­pra­co­va­la i na fes­ti­va­lu Český Tučňák. Její teh­dej­ší pří­tel Jiří Mádl ji ale pře­svěd­čil, ať se pře­ci jen věnu­je herec­tví. V letech 2010–2013 tedy stu­do­va­la na Vyšší odbor­né ško­le herec­ké v Praze a během stu­dia zalo­ži­la s něko­li­ka spo­lu­žá­ky diva­del­ní sou­bor La’My, kde pět let půso­bi­la jako prin­ci­pál­ka a pro­dukč­ní.

Od roku 2015 je dra­ma­tur­gy­ní a pro­dukč­ní v umě­lec­ké sku­pi­ně Díra na trhu, kte­rou zalo­ži­la spo­lu s her­cem a muzi­kan­tem Williamem Valeriánem. Hostovala také v Divadle A. Dvořáka v Příbrami a v Divadle Aha! Herecké vzdě­lá­ní si dopl­ni­la ve Workshop for scre­en acting and audi­ti­o­ning with Nancy Bishop (2014), Workshop Commedia dell’ar­te with Martina Krátká (2014) a Bernard Hiller – acting and suc­cess stu­dio v Los Angeles (2016).

Kromě herec­tví a tan­ce se věnu­je zpě­vu, hře na kyta­ru a zača­la cho­dit na bikram jógu.

Od roku 2020 ztvár­ňu­je hlav­ní roli v seri­á­lu tele­vi­ze Prima Slunečná Sylvu Popelkovou.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52409 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73148 KB. | 14.06.2024 - 19:55:00