Kritiky.cz > Profily osob > Survivor - Iva Pazderková

Survivor - Iva Pazderková

IvaPazderkova
IvaPazderkova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vystudovala osmi­le­té gym­ná­zi­um v Brně a roku 2003 absol­vo­va­la JAMU.

Proslavila se pře­de­vším účin­ko­vá­ním ve stand-up kome­dii Na sto­já­ka tele­viz­ní sta­ni­ce HBO v roce 2004 a do obec­né­ho pově­do­mí se dosta­la pro­střed­nic­tvím tele­viz­ní rekla­my na jogurt. Diváky baví pře­de­vším před­stí­rá­ním hlouposti a vtip­ný­mi „hláš­ka­mi“, arti­ku­la­cí a svým nefor­mál­ním vystu­po­vá­ním. Poté, co v jed­nom ze svých před­sta­ve­ní řek­la, že si zalo­ži­la stra­nu SBKB (Strana blon­ďa­tých, krás­ných a boha­tých), její fanouš­ci tuto fik­tiv­ní stra­nu zkou­še­jí oprav­du zalo­žit – už má sko­ro 800 pod­pi­sů (z 1000 nut­ných pro regis­tra­ci).

Do léta 2010 vysí­la­la kaž­dé všed­ní ráno spo­leč­ně s Dušanem Krejdlem na rádiu Kiss. Spolu s Ester Kočičkovou mode­ro­va­la nomi­nač­ní večer na Českého lva 2008.

V sou­čas­né době půso­bí v Divadle Na Fidlovačce.

čer­ven­ce 2018 vystou­pi­la v praž­ských Letňanech jako host Pražského výbě­ru, kte­rý byl vybrán jako před­ka­pe­la na kon­cer­tu The Rolling Stones.


  • Zdroj: Česká wiki­pe­die
  • Photo © Bontonfilm

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39517 s | počet dotazů: 240 | paměť: 73734 KB. | 25.05.2024 - 01:24:07