Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Zpráva ze včerejšího dílu Survivor Česko & Slovensko: Odchod Ornelly a rozhodnutí Ivy

Zpráva ze včerejšího dílu Survivor Česko & Slovensko: Odchod Ornelly a rozhodnutí Ivy

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Včera večer na Voyo byla odvy­sí­lá­na sed­má epi­zo­da rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko.

Kde sle­do­vat Survivor zdar­ma? Navštivte strán­ku https://ip-tv.cz/kde-sledovat-survivor-zdarma/

Odchod Ornelly: V minu­lém díle sou­tě­že Ornella muse­la zdra­vot­ních důvo­dů odstou­pit.

Rozhodnutí Ivy: Na kme­no­vé radě, kde ten­to­krát Lovci muse­li vybrat adep­tu na vylou­če­ní, Iva pro­hlá­si­la, že už také nechce ve hře pokra­čo­vat. Vyjádřila přá­ní vrá­tit se domů a zalo­žit rodi­nu. Ostatní čle­ny kme­ne Lovců ten­to postoj pře­kva­pil a zača­li mít pode­zře­ní, že Iva zvo­li­la stej­nou tak­ti­ku jako Karolína Krézlová v minu­lé řadě, kte­rá to dotáh­la až na tře­tí mís­to.

Vyřazení Rachel: Po násled­ném vyřa­zo­va­cím sou­bo­ji se nako­nec s sou­tě­ží roz­lou­či­la Rachel, kte­rá své rodi­ně slí­bi­la, že už se nikdy do žád­né rea­li­ty show nepři­hlá­sí.

Diskuze u Lovců: Titáni i Lovci strá­vi­li na ost­ro­vě již 16 dní a u Lovců se dis­ku­tu­je o udá­los­tech z posled­ní kme­no­vé rady. Iva se sna­ží u Lovců vyvrá­tit pode­zře­ní svých spo­lu­hrá­čů, že její slo­va o odstou­pe­ní byla pou­ze tak­ti­kou. Janu a Kristinu iri­tu­je cho­vá­ní Jakuba, kte­rý se sám vyhla­šu­je za mluv­čí­ho, komen­tu­je vše a má k tomu vždyc­ky něja­ké při­po­mín­ky.

Souboje o odmě­nu: Kmeny se utka­jí ve dvou sou­bo­jích o odmě­nu. Poté budou muset uči­nit těž­ké roz­hod­nu­tí, kte­ré ovliv­ní dal­ší vývoj hry.

 

Zdroj, video a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48997 s | počet dotazů: 256 | paměť: 73848 KB. | 28.05.2024 - 02:21:30