Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Rozuzlení Intrik a Nové Výzvy: Co čeká v 13. epizodě Survivor Česko & Slovensko?

Rozuzlení Intrik a Nové Výzvy: Co čeká v 13. epizodě Survivor Česko & Slovensko?

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Minulý týden divá­ci byli svěd­ky pře­kva­pi­vých udá­los­tí v kme­no­vé radě, kte­ré způ­so­bi­ly změ­nu v dyna­mi­ce sou­tě­že. Jak se sou­tě­ží­cí vyrov­na­jí s odcho­dem sil­ných hrá­čů a co ješ­tě čeká v nad­chá­ze­jí­cí epi­zo­dě?

Nadcházející epi­zo­da Survivor Česko & Slovensko

Dnešní večer na Voyo bude před­sta­vo­vat 13. epi­zo­du pořa­du Survivor Česko & Slovensko.

Nečekaný prů­běh kme­no­vé rady

V minu­lém díle divá­ci byli svěd­ky neče­ka­né­ho prů­bě­hu kme­no­vé rady. Ještě před začát­kem se Jakub ozná­mil, že jeho zdra­vot­ní stav mu nedo­vo­lí pokra­čo­vat v sou­tě­ži, a tak ost­rov opus­til před vyřa­zo­va­cím klá­ním.

Výsledek vyřa­zo­va­cí­ho klá­ní

V samot­ném klá­ní se pro­ti sobě posta­vi­li Mikýř, Filip a Jack. Nejhoršího výko­nu v sou­bo­ji o setr­vá­ní v sou­tě­ži dosá­hl Filip, kte­rý násled­ně Ondřejovi při­znal, že odchá­zí kvů­li své rodi­ně. Jeho tou­ha být zno­vu s nej­bliž­ší­mi pře­vá­ži­la nad sna­hou zůstat v boji o titul Survivora.

Další výzvy a sou­bo­je o odmě­ny

V dneš­ní epi­zo­dě čeka­jí sou­tě­ží­cí dal­ší výzvy a nároč­né sou­bo­je o odmě­ny. Jak se Lovci vyrov­na­jí s odcho­dem dvou sil­ných hrá­čů a jak to ovliv­ní ali­an­ce uvnitř kme­ne?

Rozuzlení intrik

Bandurko zjis­til, že Filip poru­šil slib, kte­rý mu dal, a odve­zl si polo­vi­nu sym­bo­lu skry­té imu­ni­ty domů.

Souboje o odmě­ny

V sou­bo­jích o odmě­nu v podo­bě vytou­že­né­ho jíd­la budou dnes kme­ny také sou­tě­žit o nevšed­ní záži­tek, kte­rý si odne­sou jako vzpo­mín­ku na celý život.


Zdroj a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60895 s | počet dotazů: 252 | paměť: 73428 KB. | 20.07.2024 - 14:25:51