Kritiky.cz > Profily postav > Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny

Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny

Vrabcak
Vrabcak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Dej pryč zla­to a sym­bo­ly, poval sochy a pilí­ře a něco zůsta­ne: něco jednoduchého…pevného…a prav­di­vé­ho. Nádhera Tyrellů odva­ne, jejich lži zašla­pe­me, jejich srd­ce budou všem na očích. A tak to bude se vše­mi. Vznešení stej­ně jako chu­dí. Co najde­me, až sun­dá­me tvou nád­he­ru?“

Nejvyšší Vrabčák ke Královně Cersei

Nejvyšší Vrabčák je posta­va páté série. Je vůd­cem nábo­žen­ské sek­ty Vrabčáků a nově jme­no­va­ným Nejvyšším Septonem.

Pozadí…

Nikdo neví, jak se oprav­du jme­nu­je. Původně šlo o skrom­né­ho kně­ze, kte­rý hlá­sal rov­nost všech lidí a pomá­hal chudým, při­čemž sám vedl vel­mi pokor­ný život, při­čemž čas­to odsu­zo­val činy a hří­chy šlech­ty. Jak se kolem něj hro­ma­di­li násled­ní­ci, našel si ces­tu do Králova Přístaviště.

Stal se z něj více méně vůd­ce pro­test­ní­ho hnu­tí zná­mé­ho jako „Vrabčáci“ a jeho kri­ti­ci mu zača­li posměš­ně říkat „Nejvyšší Vrabčák“ – iro­nic­ké srov­ná­ní s Nejvyšším Septonem, nej­vyš­ším cír­kev­ním vůd­cem Víry Sedmi. Jeho násled­ní­ci ale při­ja­li pře­zdív­ku s hrdos­ti a sami mu zača­li říkat stej­ně, ale s respek­tem. Nikdy se tak nechtěl nazý­vat sám, ale jmé­no mu už zůsta­lo. Když se stal Nejvyšším Septonem, pod­le tra­di­ce nesměl být oslo­vo­ván svým vlast­ním jmé­nem, tak­že jak­ko­li se jme­no­val původ­ně, už asi nikdy nezjis­tí­me.

Ačkoli vypa­dá jako neškod­ný sta­rý muž, má doslo­va oce­lo­vou osob­nost. Neskloní se před žád­nou auto­ri­tou, nene­chá se ohro­žit ani zastra­šit.

Upozornil na sebe v momen­tě, kdy Vrabčáci zostu­di­li před celým měs­tem původ­ní­ho Nejvyššího Septona. Cersei pak Vrabčáka navští­vi­la a momen­tě, kdy bez bot roz­dá­val chudým polév­ku. Jeho jmé­no ji poba­vi­lo a nena­má­ha­la se pát­rat po tom, co se vlast­ně sta­lo se Septonem.

Díky vli­vu krá­lov­ny byl pový­šen prá­vě Vrabčák na dal­ší­ho Septona. Následně Cersei schvá­li­la i dekret, kte­rý nábo­žen­ským řádům pod vede­ním Nejvyššího Septona dovo­lil nosit zbra­ně a vyko­ná­vat spra­ve­dl­nost.

Svůj nový vliv násled­ně vyu­ži­je Vrabčák pro­ti Olenne i Margaery Tyrell a násled­ně nechá­vá uvěz­nit i Cersei Lannister.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14465 s | počet dotazů: 272 | paměť: 74947 KB. | 19.04.2024 - 01:13:08