Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu

Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu

Photo © Home Box Office (HBO
Photo © Home Box Office (HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daemon Targaryen (Matt Smith) navště­vu­je svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zpro­střed­ko­vá­va­jí doho­du s rodem Valeryon. Královna Alicent (Emily Carey) obje­ví prin­cezni­no tajem­ství...

Čtvrtá i pátá epi­zo­da seri­á­lu Rodu Draka toho mají dost spo­leč­né­ho, nejen skr­ze návrat reži­sér­ky Claire Kilner. I pátá epi­zo­da sto­jí vět­ši­nu času pri­már­ně na dia­lo­zích a budo­vá­ní půdy pro budou­cí kon­flik­ty, v páté epi­zo­dě ovšem dochá­zí k vět­ším řezům do tuhé­ho. Jde pře­de­vším o smut­né roz­lou­če­ní s nadá­le fan­tas­tic­kou Milly Alcock, kte­rou od příští epi­zo­dy v roli Rhaenyri Targaryen nahra­dí Emma D’Arcy, stej­ně tak nahra­dí Emily Carey v roli krá­lov­ny Alicent Olivia Cooke. Obě dámy se poté i ten­to­krát zaslu­hu­jí o to, že to jejich nástup­ky­ně budou sku­teč­ně těž­ké.

Daemon Targaryen v podá­ní Matta Smitha se nadá­le for­mu­je v tako­vé­ho nástup­ce (nebo spíš před­chůd­ce) Jaimeho Lannistera, kdy se on pro­fi­lu­je jako morál­ně kom­pli­ko­va­ný cha­rak­ter, kte­rý se nadá­le cho­vá nevy­zpy­ta­tel­ně. Už čin v úvod­ní pasá­ži potvr­dí, že je Daemon schop­ný mno­ha věcí. Smith se potí i nadá­le zvlád­ne pro­fi­lo­vat jako cas­tingo­vá tre­fa, kte­rý toho­to kom­pli­ko­va­né­ho anti­hr­di­nu zvlá­dá skvě­le ucho­pit. U Daemona navíc k žád­né cas­tingo­vé změ­ně nedo­jde, Smith tak bude moci naštěs­tí v této roli vyko­ná­vat dojem i nadá­le.

Už v rám­ci páté epi­zo­dy dostá­vá trh­li­na v rodu Targaryenů pořád­ný obrys, Viserys I. v podá­ní Paddyho Considina se navíc dále pro­fi­lu­je jako někdo, kdo se svým uva­žo­vá­ním nemá na trůn reál­ný nárok. Paradoxně se nadá­le pro­je­vu­je, že jeho dce­ra Rhaeneryra sice na roz­díl od své­ho otce nemá nic v kalho­tách, pro­je­vu­je se ovšem jako cíle­vě­do­měj­ší a ve finá­le i maza­něj­ší kan­di­dát na vlast­ní­ka želez­né­ho trů­nu. Především i pro­to, že pro něj chce při­nést i vel­mi vel­kou oběť, kte­rá jí ovšem přes­to může též vyko­pat ces­tu do hro­bu.

Tato epi­zo­da sku­teč­ně pri­már­ně sto­jí na dia­lo­zích a ty opět nema­jí chy­bu. Slovní kon­fron­ta­ce mezi Alicent a jejím otcem Ottou v podá­ní Rhyse Ifanse, dis­ku­ze Rhaeneryry a její­ho bra­tran­ce a budou­cí­ho cho­tě Laeonora Valeryona v podá­ní Thea Natea či poz­dě­ji dis­ku­ze mezi Laeonorem a jeho milen­cem Joffrey Lonmouthem v podá­ní Solly McLeodem. I vášeň mezi Laeonorem a Joffreyem se ostat­ně v rám­ci jed­né epi­zo­dy poda­ří vykres­lit cel­kem uvě­ři­tel­ně, k této epi­zo­dě ovšem dochá­zí i k jed­né akci s poměr­ně bru­tál­ní­mi násled­ky, kdy reží­ru­jí­cí Kilner doká­že zachy­tit onu náh­lou cha­o­tic­kou atmo­sfé­ru a nádech toho, že došlo k momen­tu, kte­rý toho ovliv­ni poměr­ně dost. Přítomnost kry­sy v posled­ním závě­ru není náhod­ná.

Emily Carey koneč­ně dosta­la pořád­něj­ší pro­stor a to jen pro­to, aby otě­že ztvár­ňo­vá­ní posta­vy defi­ni­tiv­ně pře­da­la. Je to straš­ná ško­da, dá se ovšem věřit, že se Olivia Cooke se ztvár­ně­ním této posta­vy pope­re se ctí. Příští dvě epi­zo­dy navíc točí Miguel Sapochnik (tvůr­ce nejen prv­ní epi­zo­du Rodu Draka, ale i napří­klad i epi­zod Tvrdomov či Bitva bastar­dů ze Hry o trů­ny), snad tak dojde k návra­tu k plno­krev­né kva­li­tě...

Verdikt: 4 z 5


Photo © Home Box Office (HBO


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,84614 s | počet dotazů: 253 | paměť: 75004 KB. | 19.04.2024 - 02:18:59