Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série „Rodu Draka“ nadchla diváky

Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série „Rodu Draka“ nadchla diváky

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A Son for a Son (S02E01) je prv­ní epi­zo­dou dru­hé série seri­á­lu „Rod Draka“, kte­rá se setka­la s vel­mi pozi­tiv­ní­mi ohla­sy. Tento akč­ní, fan­ta­sy, dra­ma­tic­ký a dob­ro­druž­ný seri­ál z USA trvá 58 minut a sto­jí za ním tvůr­ci Ryan J. Condal a George R.R. Martin. Režii vedl Alan Taylor a hud­bu slo­žil Ramin Djawadi. V hlav­ních rolích se obje­vu­jí Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Jefferson Hall a Matthew Needham.

Epizoda začí­ná dra­ma­tic­kým momen­tem, kdy Daemon hod­lá pomstít smrt své­ho syna, zatím­co Rhenyra truch­lí. Alicent se sna­ží udr­žet své­ho syna Aegona na trů­nu, což bude nároč­ná ces­ta plná intrik.

Recenze shr­nu­tí:

 1. dar­k­ro­byk: Chválí návrat do Západozemí s mno­ha zná­mý­mi posta­va­mi, gotic­ké inte­ri­é­ry a vizu­ál­ní strán­ku. Oceňuje, že bru­ta­li­ta a gore jsou mimo kame­ru, ale pří­tom­nost dra­ků a pří­pra­va na vál­ku vytvá­ří napě­tí.
 2. vydum­ni­ca: Zmiňuje sil­né momen­ty spo­je­né s Blood and Cheese, hud­bu, kame­ru, kos­týmy a herec­ké výko­ny jako hlav­ní kla­dy epi­zo­dy.
 3. LasT_Olt: Upozorňuje, že dru­há série při­ná­ší stu­de­nou sprchu opro­ti prv­ní, což je pro nečte­ná­ře pře­kva­pe­ním.
 4. BROKEN_: Velmi pozi­tiv­ní recen­ze, kte­rá chvá­lí tech­nic­kou strán­ku, dějo­vou návaz­nost a emo­ci­o­nál­ní hloub­ku. Zmiňuje, že seri­ál při­ná­ší napě­tí a kva­lit­ní herec­ké výko­ny, a že konec epi­zo­dy je napí­na­vý a dob­ře zre­ží­ro­va­ný.
 5. Remivsremi: Vnímá epi­zo­du jako úspěš­ný start při­pra­vu­jí­cí půdu pro nad­chá­ze­jí­cí vál­ku, s dostat­kem pro­sto­ru pro vykres­le­ní postav a jejich utr­pe­ní.
 6. LachtanShows: Vzpomíná nové intro s původ­ní hud­bou a drs­ný konec epi­zo­dy, kte­rý mu zane­chal husí kůži.
 7. pavlikv: Oceňuje vizu­ál, dia­lo­gy a atmo­sfé­ru, i když pozna­me­ná­vá, že konec byl tro­chu pozmě­něn, což však nezhor­ši­lo cel­ko­vý dojem.
 8. bozka10: Vyjadřuje nad­še­ní z návra­tu dra­ků v plné síle.
 9. 3T: Srovnává epi­zo­du s význam­ný­mi momen­ty z původ­ní série „Hra o trů­ny“, chvá­lí nový motiv tapi­sé­rie v int­ru a při­pra­vu­je divá­ky na krva­vou vál­ku.
 10. MiniMinion: Připomíná kva­li­tu seri­á­lu, vyzdvi­hu­je atmo­sfé­ru a napí­na­vost epi­zo­dy, kte­rá se řadí mezi nej­lep­ší.
 11. Azhila: Kritizuje odflák­nu­tý závěr a obá­vá se o kva­li­tu celé série, ale dou­fá v zlep­še­ní.
 12. Azrail: Má smí­še­né poci­ty, chvá­lí vět­ši­nu epi­zo­dy, ale kri­ti­zu­je závěr, kte­rý se neří­dil před­lo­hou a byl nepře­svěd­či­vý.
 13. Kokos: Souhlasí s kri­ti­kou závě­ru a zmi­ňu­je, že kniž­ní před­lo­ha byla emo­ci­o­nál­ně drti­věj­ší.
 14. FrAnn_Kie: Doufá, že kva­li­ta celé série bude pokra­čo­vat v tom­to duchu.
 15. bety­vlc­ko­va: Oceňuje návrat série, chvá­lí pří­bě­ho­vý posun a při­pra­ve­nost na vál­ku, i když by pre­fe­ro­va­la věr­nost kniž­ní před­lo­ze.
 16. Malyszs: Výrazně pod­po­ru­je tým Rhenyry s výro­kem „Fuck the Hightowers“.
 17. Barthezz: Kritizuje konec epi­zo­dy jako „mega zlo“.
 18. Pilgrim6: Oceňuje nový intro a hud­bu, ale dopo­ru­ču­je vydá­ní dvou dílů najed­nou kvů­li vyvá­že­né­mu roz­jez­du.
 19. gamer11: Považuje epi­zo­du za skvě­lou.

Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rod Draka - Syn za syna (S02E01)21. června 2024 Rod Draka - Syn za syna (S02E01) Když začal seriál Hra o trůny, tak všichni režiséři seriálu plánovali, že se dostanou do A ligy filmových „sérii“.  Jedním s režisérů, kteří se dostali do A režisérské smetanky byl Alan […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
 • House of the Dragon - The Red Dragon and the Gold (S02E04)9. července 2024 House of the Dragon - The Red Dragon and the Gold (S02E04) Není od věci, když nedůležitější díly tohoto seriálu režíruje zkušený režisér. Tím nejnadanějším v celé franšíze Hra o trůny/Rod draka je Alan Taylor. Alan Taylor opravdu díl povznesl […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03)1. července 2024 Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03) Jak se říká, tak dlouho se bude chodit se džbánem pro vodu, až se časem ucho utrhne. Třetí díl je zdárným příkladem, že se umělé prodlužování seriálu, bez akčních části, trocha bitev a […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03)1. července 2024 Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03) Epizoda Hořící mlýn je třetí díl druhé sezóny seriálu Rod Draka. Epizodu režírovala Geeta Vasant Patel, scénář napsali George R.R. Martin, Ryan J. Condal a David Hancock. Díl měl premiéru […] Posted in Spoilery
 • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03288 s | počet dotazů: 248 | paměť: 75183 KB. | 25.07.2024 - 14:35:03