Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih

Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih

Zimohrad
Zimohrad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak prv­ní díl už je onli­ne! A co jsme oče­ká­va­li, to jsme dosta­li. Završení devíti-leté his­to­rie, kte­rá bude zakon­če­na v tom nej­lep­ším.

Minulou sezó­nu jsme opus­ti­li úto­kem na Východní hlíd­ku a roze­sta­vě­ním hlav­ních akté­rů do pozic, kte­ré se od nich oče­ká­va­jí,  a tak prv­ní díl posled­ní sezo­ny doko­nal postup figu­rek, hlav­ních postav,  do finál­ní­ho roze­sta­ve­ní.

Tentokrát nejsou v díle žád­né bitvy, ale pou­ze šikov­ně vysta­ve­né dia­lo­gy, kte­ré roz­hod­nou o osu­du lid­stva. Určitě je za nimi tolik odří­ká­ní a nespl­ně­ných tužeb, ale přes­to je to jed­na z mála mož­nos­tí, jak si zachrá­nit krk.

Konečně dosta­li tvůr­ci a pro­du­cen­ti dosta­tek peněz, aby nato­či­li všech­no, jak si pře­jí. Konečně vidí­me Zimohrad, jak by jsme si přá­li a dra­ky ve velko-filmovém zpra­co­va­ní. Každý utra­ce­ný dolar je vidět, a tak pocit z při­chá­ze­jí­cí zimy je přes­ně tako­vý, jak bychom oče­ká­va­li.

Tentokrát nemám co tak vytknout, kaž­dá minu­ta z dneš­ní­ho prv­ní­ho dílu je doko­na­lá. Tentokrát není nic zdlou­ha­vé, dia­lo­gy jsou oříz­nu­ty na tu správ­nou chví­li, aby se člo­věk dozvě­děl přes­ně co potře­bu­je a neza­ča­lo ho to nudit.

První díl je pros­tě doko­na­lý, vyni­ka­jí­cí před­krm před prv­ní bitvou, ve kte­ré se bude bít o prv­ní důle­ži­té síd­lo – Zimohrad.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18604 s | počet dotazů: 241 | paměť: 74948 KB. | 24.02.2024 - 20:32:06