Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?

Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?

Hra02
Hra02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračujeme v pří­bě­hu sed­mi krá­lov­ství. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a dal­ší posta­vy cli­f­fhan­ge­rem, a tak se prv­ní díl věno­val tomu, aby dovy­svět­lil otáz­ky, kte­ré fanouš­ky seri­á­lu tolik trá­pi­ly. Jestli Jon pře­ži­je, kdo zachrá­nil Daenerys a dal­ší...

Jako prv­ní díl nové šes­té série není tato epi­zo­da až tak záživ­ná. Dozvíme se vět­ši­nu neza­po­vě­ze­ných otá­zek. Ale dal­ší otáz­ky, i nové, si nechá­va­jí tvůr­ci do dal­ších dílů. Znovu čeká něko­lik mrt­vol a krát­kých bitek.Hra01

Tím, že se tato epi­zo­da věno­va­la mno­ha posta­vám najed­nou, tak jsme se dozvě­dě­li jenom něko­lik kous­ků, co se vlast­ně v krá­lov­ství děje. Fanoušky seri­á­lu to ale naml­sá, pro­to­že jejich oblí­be­ným posta­vám urči­tě nesta­čí jenom krát­kých maxi­mál­ně deset minut, aby něco udě­la­ly.

Určitě je to slib­ný začá­tek, rád se podí­vám na to, jak budou pří­běhy mno­ha hlav­ních postav pokra­čo­vat. Dozvěděli jsme se také něko­lik nových zají­ma­vos­tí, o kte­rých v před­cho­zích dílech neby­la ani zmín­ka, a tak se scé­náris­tům bez kniž­ní před­lo­hy, poved­lo dob­ře vymys­let scé­na­ris­tic­ké klič­ky k tomu, aby byl seri­ál ješ­tě záživ­něj­ší.

Hra03První díl nové sezó­ny není až tak doko­na­lý, viděl jsem i lep­ší epi­zo­dy, ale jako začá­tek nové série je to vel­mi sluš­ný úvod pro dal­ších 9 dílů, kde se dozví­me dal­ší pří­běhy postav, kte­ré máme rádi. A urči­tě bude zase hod­ně uťa­tých hlav, zabi­tých vojá­ků a samo­zřej­mě i nahých muž­ských i žen­ských těl.

Mimochodem, v dru­hém díle, dle ukáz­ky, se dokon­ce i vrá­tí i posta­vy, kte­ré se v před­cho­zích séri­ích neob­je­vi­ly. A tak násle­du­jí­cím díle nás čeká jeden z posled­ních Starků, Bran, kte­rý už tro­cha vyros­tl.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65243 s | počet dotazů: 254 | paměť: 75074 KB. | 19.04.2024 - 02:05:55