Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %

Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Chcete vidět zno­vu seri­ál Hra o trů­ny? Ano? Tak sle­duj­te nový seri­ál Rod Draka, kte­rý vyprá­ví pří­běh rodu Targaryenů před nej­slav­něj­ším a posled­ním potom­kem Daenerys Targaryenovou.

Dvě stě let před smr­tí Targaryena posled­ní­ho vlád­ce rodu Draka, se oci­tá­me zno­vu v boji o moc. Momentálně je vlád­cem Viserys I. Targaryen, kte­ré­ho si zvo­li­li jako vlád­ce po jeho otci. Viserys zaží­vá svo­je nešťast­né man­žel­ství a během tur­na­je, na počest jeho rodí­cí­ho se syna, se mu zhrou­tí jeho sen, aby pou­ze jeho syn se stal pokra­čo­va­te­lem jeho rodu. Na obra­nu pro­ti své­mu bra­t­ro­vi si zvo­lí násled­ní­ka, své­ho jedi­né­ho potom­ka, dce­ru Rhaenyru.

První díl nové­ho seri­á­lu ze svě­ta kniž­ní série Hra o trů­ny nám při­ne­sl prvot­ní sezná­me­ní s krá­lov­skou rodi­nou, kte­rá vlád­ne dra­kům a má dědič­né prá­vo na Železný trůn. Seznámení je to oká­za­lé, kdy jinak bychom měli poznat rodi­nu, jejích dce­ry, poboč­ní­ky a dra­ky než během krá­lov­ské­ho tur­na­je a během poro­du násled­ní­ka trů­nu.

Seznámení s tou­to ima­gi­nár­ní his­to­ric­kou rodi­nou se dost poved­lo. Během hodi­ny se dozví­me o posta­vách hod­ně důle­ži­té­ho, koho vede lás­ka, koho chuť po boji a kdo tou­ží pou­ze po sexu a po peně­zích.

Herci jsou zvo­le­ni dob­ře. Obsazení je vel­mi pove­de­né. Zkušení ang­lič­tí her­ci z mno­ha diva­del­ních seri­á­lů a brit­ských fil­mů jsou přes­nou herec­kou sesta­vou pro váž­ný his­to­ric­ký seri­ál. V hlav­ní roli, dědi­ce si uži­je­me Paddy Considina, jeho dce­ru hra­je Milly Alcock a zdár­né­ho bra­t­ra, kte­rý si náro­ku­je trůn, hra­je Matt Smith. V dal­ších rolích uvi­dí­me tře­ba i hvězdy vel­ko­fil­mů, jako je Rhys Ifans a Graham McTavish.

Je dob­ře, že tvůr­ci nezvo­li­li zná­me her­ce, pro­to­že by svo­jí slá­vou fanouš­ky zahá­ně­li od pří­bě­hu mezí vlád­nou­cí­mi rody. Herci jsou k posta­vám zvo­le­ni dob­ře, snad jenom Matt Smith tro­cha nepa­t­řič­ně vyční­vá, ale to je nešťast­ný dar za to, že hrál něko­lik let slav­né­ho Doctora Who (Pán času).

Krve a sexu je v epi­zo­dě dosta­tek, ale ješ­tě se urči­tě tvůr­ci pořád­ně neod­vá­za­li, pro­to­že je ho, opro­ti vybra­ným epi­zo­dám seri­á­lu Hra o trů­ny, málo. První díl se věnu­je posta­ve­ním postav na šacho­vé pole, do základ­ní­ho posta­ve­ní. Důležité je sezná­me­ní s posta­va­mi, aby si fanouš­ci našli své oblí­ben­ce.

První díl to všech­no spl­nil, tak jsem natě­šen, co všech­no ješ­tě bude­me zaží­vat v Králově pří­sta­viš­ti s posta­va­mi, kte­ré se buď­to milu­jí nebo nená­vi­dí a buď­to jim jde o pení­ze nebo jenom o sex.

Musím se i tro­chu zmí­nit o tech­nic­kém pro­ve­de­ní seri­á­lu. Bohužel trpí syn­dro­mem „tem­ný obraz - sko­ro tma“. (Jako posled­ní důle­ži­té díly seri­á­lu Hrao trů­ny), Všechno tem­né, tma­vé a v někte­rých zábě­rech není až tak správ­ně dob­ře vidět. Mám sice 4K s HDR tele­vi­zí, ale pros­tě tem­no­ty je moc. Je ale straš­ně dob­ré, že už od prv­ní­ho dílu má seri­ál dabing, tak nemu­sí člo­věk prac­ně číst titul­ky. Připomenout musí­me také hud­bu Ramina Djawadiho, kte­rý se vrá­til zno­vu do svě­ta Targaryenů a pou­ží­vá oblí­be­ných moti­vů.

Na začá­tek je seri­ál pove­de­ný, ale je tam moc tako­vé­ho „poli­tic­ké­ho“ a vysvět­lo­va­cí­ho kecá­ní, aby se člo­věk sezná­mil s posta­va­mi.


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94040 s | počet dotazů: 248 | paměť: 75076 KB. | 19.04.2024 - 02:15:27