Kritiky.cz > Speciály > DLOUHÁ NOC / LONG NIGHT

DLOUHÁ NOC / LONG NIGHT

Hra o Trůny Dlouhá noc
Hra o Trůny Dlouhá noc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Přes tisí­ci lety při­šla noc, kte­rá trva­la gene­ra­ci. Králové umrz­li ve svých hra­dech stej­ně jako pasáč­ci ve svých cha­loup­kách; a mat­ky své děti rad­ši udu­si­ly, než aby je vidě­ly hla­do­vět, a pla­ka­ly a cíti­ly své slzy umrz­nout na vlast­ních tvá­řích. V té tém­no­tě popr­vé při­šli Bílí Chodci. Prosvištěli skr­ze měs­ta a krá­lov­ství, jeli na svých mrtvých koních a lovi­li se svý­mi smeč­ka­mi ble­dých pavou­ků vel­kých jako psi.“

Stará Chůvá k Branu Starkovi

Osm tisíc let před Targaryenskou inva­zí padla na svět Dlouhá noc, zima trva­jí­cí celou gene­ra­ci. Tisíce lidí zemře­ly hla­dem, pole leže­la pod stě­na­mi sně­hu. V tem­no­tě a mra­zu se na Westeros vrh­li Bílí Chodci z nej­zaz­ší­ho Severu, že zemí Věčné Zimy. Z Dlouhé noci povstal kon­flikt zná­mý jako Válka Úsvitu, pro­to­že Chodci cht­li zni­čit vše živé a pokrýt svět nekon­čí­cí zimou.

Předehra

Invaze Prvních lidí do Westerosu a jejich zásah do země Dětí lesa vedl k dlou­hým rokům vál­ky mezi těmi­to dvě­ma frak­ce­mi. Během této doby před Paktem expe­ri­men­to­va­la sku­pi­na Dětí lesa na něko­li­ka lidech a vytvo­ři­la prv­ní Bílé chod­ce, jejichž poslá­ním bylo Děti lesa chrá­nit. Bílí chod­ci nicmé­ně uprch­li za zaje­tí a sta­li se hroz­bou pro koho­ko­li živé­ho a vlast­ně jed­nou z nej­o­bá­va­něj­ších bytos­ti zná­mé­ho svě­ta.

Válka úsvi­tu

Nikdo neví, co při­mě­lo Chodce k pří­cho­du do Westerosu, ale zabi­li koho­ko­li, kdo se jim při­ple­tl do ces­ty 2000 let po Paktu a 8000 let před udá­lost­mi Robertovy vzpou­ry. Chodci sami oži­vo­va­li mrt­vé jako zom­bie, kte­ré zabí­je­jí živé na jejich pří­kaz.

Nakonec se První lidé a Děti lesa spo­ji­li a ve stře­tu zná­mém jako Válka úsivtu byli Chodci pora­že­ni a zatla­če­ni zpět na nej­vzdá­le­něj­ší sever.

Nato byla vzty­če­na Zeď, masiv­ní opev­ně­ná hra­ni­ce vyso­ká něko­lik set stop a zabí­ra­jí­cí dél­kou celou jed­nu hra­ni­ci kon­ti­nen­tu. Podle ledeng byla Dětmi lesa ješ­tě oča­ro­vá­na, aby ji Chodci nemoh­li pře­jít. Pak byla zalo­že­na Noční Hlídka jako řád stře­ží­cí Zeď a chrá­ní­cí říši lidí před návra­tem Chodců.

Následky

V dneš­ních dnech má vět­ši­na lidí Dlouhou noc jen za dět­skou pohád­ku podob­ně jako samot­né Chodce. Dokonce i ti, kte­ří věří, že vůbec kdy exis­to­va­ly, si mys­lí, že vyhy­nu­li už před tisí­ci lety. Za dobu osmi tisíc let mezi jejich údaj­nou poráž­kou a Robertovou vzpou­rou nebyl spat­řen žád­ný nebo jen jed­not­liv­ci.

S počát­kem Války pěti krá­lů při­šly i od Zdi zne­po­ko­ji­vé zprá­vy. Společně se zimou po podiv­ně dlou­hém létě se zača­li vra­cet i Chodci. Existuje nebez­pe­čí dal­ší Dlouhé noci, nicmé­ně lor­di Westerosu jso krát­kozra­ce mno­hem více sou­stře­dě­ni na sou­bo­je jed­no­ho s dru­hým o vlá­du nad říší. Většina jich varo­vá­ní Hlídky jed­no­du­še igno­ro­va­la a cou­stře­dí se na občan­skou vál­ku. Tím pádem zbý­vá jen pod­ce­ňo­va­ná a nepo­čet­ná Hlídka, kte­rá sto­jí mezi Chodci a říší lidí.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Po Wasteland 3 chystá studio inXile Entertainment další dvě... Po Wasteland 3 chystá studio inXile Entertainment další dvě RPG, prozradil generální ředitel ...
Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík Din Djarin (Pedro Pascal) spolu s Groguem započíná důležitou cestu... Star Wars se sice ješt...
Reagan’s VLOG Episode 3 | 2022 #IIHFWorlds ...
#2146: Haunt Na komiksové sérii Haunt se podílela prvotřídní komiksová esa jako Todd McFarlane, Robert Kir...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Audrius Stonys ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sicario 2: Soldado | Sicario: Day of the Soldado2. července 2018 Sicario 2: Soldado | Sicario: Day of the Soldado Původní Sicario: Nájemný vrah byl docela příjemným překvapením. Snímek Denise Villeneuvea se stal jedním z hitů roku 2015 a vysloužil si chválu snad na všech frontách. V […] Posted in Filmové recenze
  • STANNIS BARATHEON9. dubna 2019 STANNIS BARATHEON „Želený trůn je právem můj. Kdokoli to popírá je můj nepřítel.“ Stannis k Renlymu Král Stannis Baratheon byl Lordem z Dračího kamane, mladší bratr Krále Roberta Bratheon a starší […] Posted in Profily postav
  • Příval seriálů - první epizoda 11. sezóny seriálu Futurama24. července 2023 Příval seriálů - první epizoda 11. sezóny seriálu Futurama “Příval seriálů” je první epizodou 8. série seriálu Futurama a celkově 141. epizodou. Synopse Fry riskuje trvalé šílenství, když se pokusí zhlédnout všechny televizní pořady, které kdy […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […] Posted in Filmové recenze
  • Duše jako kaviár22. října 2004 Duše jako kaviár Duše jako kaviár je nový český film, který přichází do našich kin. Čilé hemžení v sálech ale i přes kvalitní herecké obsazení zřejmě nevyvolá. Duše jako kaviár vypráví o několika […] Posted in Filmové recenze
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […] Posted in Filmové recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti10. února 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Jéje. Rodriguez opět dokazuje, že prostě není moc dobrý režisér. Po dvou slabých epizodách se zhostil finále a opět to bylo slabé, respektive jeho režie byla bezpečně nejslabším článkem. […] Posted in Krátké recenze
  • Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny1. února 2018 Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny Od 1. do 7. února slaví žižkovské kino Aero dvacet let své novodobé existence. Na diváky během oslav čeká průřez toho nejlepšího z jeho dramaturgie. Těšit se tak mohou na filmové projekce […] Posted in Festivaly
  • Co si nenechat ujít v Plzni31. března 2019 Co si nenechat ujít v Plzni Finále Plzeň se tradičně stává místem, které si filmoví tvůrci zvolí pro první uvedení svého díla. Letošní 32. ročník filmového festivalu Finále Plzeň uvádí ve svém programu 11 premiér a […] Posted in Festivaly
  • Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka26. března 2023 Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány Mirky Skočílkové? Tak právě vám je určena novinka, jenž vydala Euromedia Group, a.s. a jmenuje se Vesničanka. Čeká na vás opět […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77055 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72733 KB. | 04.12.2023 - 17:41:39