Kritiky.cz > Profily osob > Lena Headey

Lena Headey

Lena
Lena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Lena Headey (3. říjen 1973, Hamilton, Bermudy) je ang­lic­ká hereč­ka nej­ví­ce zná­má svou rolí Sarah Connor v tele­viz­ním seri­á­lu Terminátor: Příběh Sáry Connorové nebo krá­lov­nou Gorgo v 300: Bitva u Thermopyl či ve fil­mu The Red baron. Její nej­no­věj­ší rolí je role krá­lov­ny Cersei Lannister v seri­á­lu Hra o trů­ny (Game of thro­nes), kte­rý vysí­lá tele­viz­ní sta­ni­ce HBO. Její prv­ní rolí byla role ve fil­mu Vodní země z roku 1992, kte­rou dosta­la po zhléd­nu­tí výsta­vy, kde upou­ta­la pozor­nost cas­tingo­vé­ho agen­ta. V této době ji bylo 17 let. 2 roky před­tím, když jí bylo 15 let, byla dia­gnos­ti­ko­vá­na kvů­li depre­si. Nakonec ale vše zvlád­la i bez léků.

Osobní život

Lena s dal­ší­mi her­ci. Zleva: Nikolaj Coster-Waldau, Kit Harington a Lena Headey
Lena Headey naro­di­la se v Hamiltonu na Bermudách jako dce­ra Sue a Johna Headeyových. Má jed­no­ho mlad­ší­ho bra­t­ra jmé­nem Tim. Rodina se pře­stě­ho­val do Somerset, když jí bylo pět a pak se pře­stě­ho­va­li do Shelley (západ­ní Yorkšshire), když bylo Leně 11 let. Jako dítě se hod­ně uči­la bale­tu. Sama tvr­dí, že si vždy přá­la být kadeř­ni­cí .

Její prv­ní role ve fil­mu při­šla, když jí bylo 17 let, tedy v roce 1992, a jed­na­lo se o roli ve fil­mu Vodní země (Waterland).

Headey byl jed­nou zasnou­be­ná s Johnny Cicco a poz­dě­ji s her­cem Jasonem Flemyngem. Ona a Flemyng se setka­li během natá­če­ní Knihy džun­glí (The Jungle Book) v roce 1994. Po jejich roz­cho­du v roce 2003 cho­di­la s bra­zil­ským mode­lem Marcosem Dominou. Tento vztah ale dlou­ho nevy­dr­žel a při natá­če­ní Hry o trů­ny se setka­la s her­cem Jeromem Flynnem, kte­rý v tom­to seri­á­lu hra­je žold­né­ře Bronna. Tento vztah ale skon­čil nešťast­ně a má to za násle­dek, že kaž­dý z nich hra­je na jiném pla­ce. Přesný důvod toho­to roz­cho­du Lena nikdy médi­ím nepo­skyt­la. Nakonec si v květ­nu roku 2007 vza­la hudeb­ní­ka Petera Loughrana. Spolu mají syna Wylieho Loughrana, kte­rý se naro­dil dne 31. břez­na 2010. Sama Lena při­zna­la, že od naro­ze­ní své­ho syna trpí popo­rod­ní­mi depre­se­mi. Lena Headey a Loughran se od sebe oddě­li­li v roce 2011, o roz­vod ale Lena požá­da­la až 20. čer­ven­ce 2012. Oficiálně roz­ve­de­ni byli až 26. pro­sin­ce 2013.

V úno­ru 2015 Lena ozná­mi­la, že čeká dru­hé dítě, při­čemž ter­mín má v létě roku 2015. 16. dub­na 2015 pak uve­řej­ni­la, že dle ultra­zvu­ku bude naro­ze­né dítě hol­čič­ka. A nako­nec; dne 10. čer­ven­ce 2015 poro­di­la své dru­hé dítě, dce­ru jmé­nem Tallulah Kiarra Headey.

Lena býva­la vege­ta­ri­án­ka, avšak od roku 2011 tvr­dí, že výji­meč­ně jí i maso. Má mno­ho teto­vá­ní; mimo jiné i kvě­ti­ny na zádech, své jmé­no v tha­j­šti­ně na paži a citát na boku. Sama tvr­dí, že na pla­ce jí to nijak nepře­ká­ží a dá se to zakrýt make-upem.

Kariéra

Začátky ve filmu

Ve věku 17 let Lena Headey zís­ka­la svo­ji prv­ní roli, díky její účas­tí na jed­né výsta­vě, kde si jí vši­ml cas­tingo­vý agent. Když poz­dě­ji při­šla na kon­kurz, dosta­la roli ve fil­mu Vodní svět (Waterland). V roce 1993 si zahrá­la ješ­tě v něko­li­ka fil­mech, ale dal­ší důle­ži­těj­ší role při­šla až v roce 1994, kdy hrá­la Katherine v Disney fil­mu Kniha džun­glí (The Jungle Book). Film si zís­kal u divá­ků ohlas, mimo to ale také potka­la své­ho budou­cí­ho pří­te­le; her­ce Jasona Flemynga. Ale nej­ví­ce hod­no­ce­ní a kri­tik se jí dosta­lo ve fil­mu Aberdeen. Právě za ten­to film zís­ka­la Silver Iris Award za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v Bruselu na Evropském fil­mo­vém fes­ti­va­lu v roce 2001.

Roky 2000 až současnost

Hrála ve fil­mech jako Kletba brat­ří Grimmů, Svatba ve třech... Nakonec, v roce 2006, zís­ka­la roli ve vel­ko­fil­mu 300: Bitva u Thermopyl, kde si zahrá­la krá­lov­nu Gorgo. V roce 2008 se pak obje­vi­la ve fil­mu Terminátor: Příběh Sary Connorové, kde hrá­la hlav­ní posta­vu Saru. 2x byla nomi­no­vá­na na Saturn Award za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon.

Její asi nej­vět­ší role je ale role v seri­á­lu Hra o trů­ny (natá­čen v letech 2011 až sou­čas­nost), kde hra­je krá­lov­nu Cersei Lannister. Tento seri­ál je pod­le před­lo­hy George R. R. Martina.


Detaily o článku Lena Headey

Fotografie

Popis
Español: La actriz Lena Headey en la gala de los Premios Primetime Emmy de 2014.
Datum
Zdroj https://www.flickr.com/photos/124448708@N02/14199446907/in/photolist-5cfiRX-5cfjYV-5cfhV2-5cfm3T-5cfp5g-5cjCJJ-5cjDEs-5cjFSh-8hda9Q-8aCHJv-8iw5kE-8bhZgQ-8ayFwj-9Jzje8-8dBpq4-a7z33u-a7z58W-58m7VD-nCKSS8-8febQj-5gq6f4-7infp9-nUw4tb
Autor Denny Harrison

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39302 s | počet dotazů: 254 | paměť: 75203 KB. | 25.05.2024 - 23:32:14