Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Princezna a královna (E06)

Rod Draka - Princezna a královna (E06)

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V nej­lep­ším se má pře­stat. Jinak si neu­mím vysvět­lit, proč by tvůr­ci po pěti epi­zo­dách, kte­rým se po prvot­ním váhá­ní, kolem čeho se vůbec bude děj točit, poved­lo více než sluš­ně roz­jet záplet­ku a s ní spo­je­nou intri­kán­skou hru, dob­ro­vol­ně zvo­li­li veš­ke­ré dějo­vé lin­ky utnout nedo­ře­še­né a pře­nést nás o 10(!) let dopře­du. Na stra­nu jed­nu to dává smy­sl – kdy­by lin­ky ukon­či­li, muse­li by v dru­hé půl­ce seri­á­lu svým způ­so­bem zno­vu začí­nat.

To po nich po prv­ních dvou epi­zo­dách, kte­ré se jak­si mrska­ly na hla­di­ně bez oči­vid­né­ho cíle či úče­lu, oprav­du nikdo nechce. Jenomže na stra­nu dru­hou při­dá­ním hro­ma­dy postav vlast­ně zača­li od zno­va tak jako tak. Kromě toho skok o 10 let po nich také nikdo nechtěl. Skákání v čase je totiž nesmír­ně oše­met­ná věc, to tu jis­tě nemu­sím niko­mu zdů­raz­ňo­vat. Jakmile se začne ská­kat v čase, ať už dole­va, nebo dopra­va po časo­vá ose, ply­nou z toho jenom nepří­jem­nos­ti. Takové jed­ná­ní totiž záko­ni­tě vybí­zí divá­ka k otáz­kám typu: „Co se dělo v mezi­do­bí?“ Kvůli čas­té absen­ci uspo­ko­ji­vých odpo­vě­dí navíc při­chá­zí na řadu tzv. head­ca­non, vymýš­le­ní si vlast­ních odpo­vě­dí. S tím už se záko­ni­tě pojí leh­ká nespo­ko­je­nost. Nespokojenost eska­lu­je, když si pří­běh ješ­tě ke vše­mu pro­ti­ře­čí a ani head­ca­non už nefun­gu­je.

No, ale to nej­hor­ší, co se může stát, je, že tvůr­ci začnou pře­ob­sa­zo­vat. Nevybavuju si jedi­ný seri­ál, kde by ten­to krok při­ne­sl dob­ro­tu. Možná tak Spartacus, ale to je výjim­ka potvr­zu­jí­cí pra­vi­dlo – plus jsou si oba her­ci podob­ní, tak­že se dá změ­na pře­hléd­nout. Zkrátka netvr­dím, že tako­vý seri­ál nee­xis­tu­je, jen říkám, že jich je zatra­ce­ně málo. Zato bych mohl spa­t­ra vyjme­no­vat hned 3 seri­á­ly, kte­rým to od veřej­nos­ti při­nes­lo jen zášť a zapu­ze­ní. Jsou jimi Vikingové, Dva a půl chla­paDeath Note. Nejlépe se za pří­klad hodí uvá­dě­ní Vikingové, pro­to­že v těch zby­lých dvou se pře­ob­sa­zo­va­lo pro­to, že hlav­ní posta­vu necha­li umřít. Vikingové jsou ide­ál­ní pří­kla­dem hned z něko­li­ka důvo­dů, sdí­lí totiž s House of the Dragon více spo­leč­ných fak­to­rů:

 1. podob­ný žánr;
 2. neko­neč­nou záplet­ku – boj o želez­ný trůn x boj o úze­mí;
 3. časo­vý skok o mno­ho let dopře­du;
 4. obsa­zo­vá­ní mno­ha nových dět­ských postav.

No a jak to veřej­nost při­ja­la? Pro vět­ši­nu fanouš­ků Vikingové skon­či­li smr­tí Ragnara, pro někte­ré ješ­tě dřív. Suma sumá­rum: Pojďme si to shr­nout. To máme nedo­kon­če­né dějo­vé lin­ky všech postav, roze­hra­ná šacho­vá par­tie, skok o deset let kupře­du, nezod­po­vě­ze­ná otáz­ka „Co se dělo během těch 10 let?“, obsa­ze­ní něko­li­ka nových postav a roze­hrá­ní jejich dějo­vých oblou­ků, pře­ob­sa­ze­ní někte­rých sta­rých postav, igno­ro­vá­ní někte­rých sta­rých postav, ... Pardon, pře­hlé­dl jsem někde smy­sl? Ne váž­ně, vidí ho někdo v tom sezna­mu? Já asi taky ne... On tam totiž není.

Nemístná poznám­ka: „Aspoň že jsme se zba­vi­li té ropu­chy.“

6/10


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39039 s | počet dotazů: 251 | paměť: 74686 KB. | 29.02.2024 - 11:48:14